pietricica turism

Bacău

Bibliotecar 0,25 normă și îngrijitor școală 0,25 normă – Şcoala Gimnazială comuna Corbasca, judeţul Bacău

Secretar facultate – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Administrator financiar (contabil șef), grad I – Liceul Tehnologic „Georgeta J. Cancicov“, Parincea

Secretar școală 0,5 normă și administrator financiar 0,25 normă – Şcoala Gimnazială nr. 3 din Dărmăneşti, judeţul Bacău

Consilier de specialitate II – Primăria Comunei Tamași, Județul Bacău

Funcții contractuale – Şcoala Gimnazială „Octavian Voicu” din Bacău

Muncitor (0,5 normă) – Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen” din Bacău

Paznic – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din Bacău

Contabil-șef I S – Palatul Copiilor Bacău

Secretar-informatician (0,5normă+0,5 normă) – Școala Gimnazială „Nicu Enea” din Bacău

Șofer – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 265, Nicolae Bălcescu, județul Bacău

Inspector de specialitate II – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat din Bucureşti

Administrator treapta I M – Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” din Bacău

Director – Primăria Municipiului Bacău

Botoșani

Bibliotecar – Liceul „Ştefan D. Luchian” din Ştefăneşti, judeţul Botoşani

Îngrijitoare grupă învățământ preșcolar – Școala Gimnazială „Dimitrie Romanescu” din municipiul Dorohoi

Infirmier debutant și îngrijitoare (3 posturi) – Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Ştefăneşti, judeţul Botoşani

Muncitori calificați și muncitor necalificat (3 posturi) – Primăria Municipiului Dorohoi, județul Botoșani

Fochist (0,5 normă) – Școala Gimnazială „Mihai Constantineanu” din Dorobanți, județul Botoșani

Consilier I – Primăria Oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani

Muncitor necalificat, coordonator grup țintă și expert dezvoltare comunitară (3 posturi) – Primăria Oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani

Șofer II – Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Botoşani

Iași

Inspector debutant – Primăria Comunei Bârnova, Județul Iași

Secretar debutant S – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Consilier IA – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Iaşi

Muncitor calificat IV – instalator sanitar și muncitor calificat IV – zidar – Primăria Oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi

Guard (agent pază) la Poliția Locală – Primăria Oraşului Podu Iloaiei, Judeţul Iași

Muncitor calificat III (confecționer montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice) – Unitatea Militară 02033, Iaşi

Casier (0,5 normă) – Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava, județul Iași

Lăcătuș mecanic – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Supraveghetor de noapte – Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava, județul Iași

Pedagog școlar – Liceul Special „Moldova“, Tîrgu Frumos, județul Iași

Îngrijitor – Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din Iaşi

Muzeograf, gestionar custode și supraveghetor sală (3 posturi) – Muzeul Național al Literaturii Române din Iași

Referent IA – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat din Bucureşti

Inspector de specialitate II – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat din Bucureşti

Expert I – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat din Bucureşti

Neamț

Șef formație și muncitor calificat (3 posturi) – Primăria Municipiului Roman, județul Neamț

Muncitor calificat (2 posturi) – Primăria Municipiului Roman, județul Neamț

Inspector de specialitate (2 posturi) – Primăria Municipiului Roman, județul Neamț

Șofer – Primăria Comunei Tarcău, Judeţul Neamţ

Asistent medical generalist debutant PL (2 posturi) – Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț

Consilier I – Primăria Municipiului Piatra-Neamț, județul Neamț

Paznic – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman, județul Neamt

Pompier (paznic) – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială – 330 Podoleni, Județul Neamț

Paznic – Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare“, cu sediul în Târgu-Neamţ

Asistent medical principal – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

Îngrijitoare (2 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

Administrator financiar II S cu 0,5 normă – Școala Gimnazială, Comuna Hangu, județul Neamț

Suceava

Laborant – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Consilier juridic I S – Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

Șofer – Primăria Comunei Hârtop, Judeţul Suceava

Șef birou, gradul II – Centrul Cultural „Bucovina“, Suceava

Inginer sistem – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Administrator financiar – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Muncitor calificat (bucătar) – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Consilier debutant – Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava

Îngrijitoare curățenie – Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Șef S.V.S.U. – Primăria Comunei Stulpicani, Județul Suceava

Polițist local debutant – Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava

Îngrijitoare de curățenie – Spitalul Municipal Vatra Dornei, judeţul Suceava

Consilier juridic și consilier (2 posturi) – Primăria Municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava

Referent debutant și contabil debutant – Unitatea Militară 01037

Vaslui

Auditor superior – Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui

Muncitor necalificat (2 posturi) – Primăria Comunei Vertrișoaia, Judeţul Vaslui

Medic veterinar III, asistent veterinar IA și inginerl I – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui

Îngrijitor – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vaslui

Director financiar contabil – Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși, Județul Vaslu

Șef serviciu I – Primăria Municipiului Bârlad, Județul Vaslui

Muncitor întreținere – Şcoala Gimnazială Nr. 1 din satul Gara Banca, comuna Banca, județul Vaslui. (ZCH NEWS)