pietricica turism

pompieri voluntarInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Petrodava” Neamţ desfăşoară, la nivel judeţean, campania „Salvator din pasiune”, prin care lansează nemţenilor provocarea de a deveni voluntari în cadrul instituţiei. Cei interesaţi trebuie să contribuie “prin desfăşurarea de activităţi ce au ca scop salvarea vieţii şi bunurilor ce sunt sau pot fi afectate de situaţiile de urgenţă”, potrivit unui comunicat de presă. Unitatea va asigura voluntarilor programe de pregătire, după care ei pot participa la misiuni alături de militari. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture salvatorilor sunt următoarele:

  • vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
  • apt din punct de vedere medical;
  • să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie;
  • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obţinute accesând site-ul unităţii – www.ijsunt.ro. (ZCH NEWS)