Un important număr de locuri de muncă este oferit, la acest început de lună octombrie, de instituţiile bugetare din cele 6 judeţe ale Regiunii Nord-Est.

Bacău

Consilier asistent – U.A.T. – Comuna Oituz, Judeţul Bacău

Administrator financiar (contabil) cu 0,5 normă – Şcoala Gimnazială din comuna Buhoci

Secretar şef şcoală – Liceul Tehnologic Dărmăneşti

Consilier debutant – Primăria Comunei Sănduleni, Județul Bacău

Consilier sportiv IA, consilier I (2 posturi) – Clubul Sportiv Municipal Bacău

Secretar şcoală – Şcoala Gimnazială Onceşti, Judeţul Bacău

Muncitor calificat – Unitatea Administrativ-Teritorială – Oraşul Dărmăneşti

Asistent medical principal (specialitate radiologie) – Spitalul Orăşenesc Buhuşi, județul Bacău

Contabil – Şcoala Gimnazială „Învăţător N. Pâslaru“, Caşin

Arhitect șef – Primăria oraşului Comăneşti judeţul Bacău

Consilier, grad IA – Primăria Municipiului Oneşti, judeţul Bacău

Muncitor necalificat – U.A.T. Slănic Moldova, județul Bacău

Şofer I și referent II – Primăria Oraşului Târgu Ocna

Muncitor fochist cu 0,5 normă și îngrijitor şcoală cu 0,5 normă – Şcoala Gimnazială Nr. 1, Satul Turluianu, comuna Bereşti-Tazlău

Șef birou – U.A.T. Oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău

Consilier juridic (3 posturi) – Primăria Municipiului Onești

Zugrav-vopsitor – muncitor IV – Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti

Arhitect şef al oraşului – Primăria Oraşului Dărmăneşti

Șef birou – Primăria Comunei Sănduleni

Electrician – Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău

Botoșani

Femeie de serviciu – Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu„, Dumbrăviţa

Administrator financiar – Colegiul Naţional August Treboniu Laurian, Botoşani

Secretar S – Şcoala Gimnazială nr. 2 din satul Tudor Vladimirescu, comuna Albeşti

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoșani

Iași

Mediator şcolar – Şcoala Gimnazială Moţca

Polițist local asistent – Primăria Comunei Holboca, Județul Iași

Supraveghetor de noapte – Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iaşi

Agent de pază – Primăria Comunei Holboca, Județul Iași

Economist debutant – Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

Administrativ Patrimoniu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Administrator financiar cu 0,5 normă – Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântu Sava” din Iaşi

Inspector superior – Primăria Orașului Hârlău, Județul Iași

Paznic (7 posturi) – Poliția Locală Iași

Administrator financiar (contabil șef) cu 0,75 normă – Şcoala Gimnazială „Constantin Erbiceanu” din Erbiceni

Director executiv – Primăria Municipiului Iaşi

Secretar – Şcoala Gimnazială Cozmeşti, Comuna Stolniceni Prăjescu

Muncitor calificat IV (fochist) și muncitor calificat IV – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Muncitor IV (bucătar) – Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

Bioinginer medical debutant – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă“, Iaşi

Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Primăria Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi

Auditor I superior – Consiliul Judeţean Iaşi

Inspector de concurenţă clasa I (2 posturi) – Consiliul Concurenţei

Auditor I principal – Primăria Comunei Gropniţa

Neamț

Agent dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie – Spitalul Municipal de Urgență Roman

Infirmier (2 posturi) – Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” din Roman

Auditor intern asistent (2 posturi) – Filiala Judeţeană Neamţ a Asociaţiei Comunelor din România, Comuna Săbăoani

Muncitor calificat IV – liftier (G) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

Inspector superior – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț

Muncitor necalificat I – Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae“, Roman

Șef serviciu – Consiliul Județean Neamț

Fochist, asistent medical generalist și infirmieră (8 posturi) – Primăria Comunei Agapia

Suceava

Inspector de specialitate IA – Consiliul Judeţean Suceava

Inspector asistent – Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

Auditor superior – Primăria oraşului Frasin, judeţul Suceava

Infirmier debutant G – Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret

Inspector de specialitate II – Primăria Municipiului Suceava

Inspector debutant – Primăria Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava

Șofer – Primăria Comunei Ulma

Supraveghetor de noapte – Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor

Consilier debutant – Direcţia de Asistenţă Socială Rădăuţi, Județul Suceava

îngrijitor și muncitor I (fochist) (3 posturi) – Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava

Asistent medical generalist principal cu PL (2 posturi) – Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian” din Rădăuţi

Referent și şofer – Primăria Comunei Preuteşti

Infirmiere și îngrijitoare (5 posturi) – Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian” din Rădăuţi

Medic specialist – Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Vaslui

Expert, clasa I, grad profesional asistent – Primăria Comunei Rafaila

Secretar al comunei – Primăria Comunei Laza, judeţul Vaslui

Șef (formaţie pompieri) – Primăria Comunei Bogdăniţa

Inspector principal – Primăria Orașului Negrești, Județul Vaslui

Consilier debutant – Primăria Comunei Laza, judeţul Vaslui

Referent principal – Primăria Comunei Văleni, județul Vaslui

Arhivar I – Primăria Comunei Lunca Banului

Șef serviciu (2 posturi) – Muzeul „Vasile Pârvan“, Bârlad

Consilier superior – Primăria Oraşului Negreşti

Muncitor calificat (şofer buldoexcavator) – Primăria Comunei Olteneşti

Administrator financiar – Şcoala Gimnazială „Horia Stamatin” din comuna Bogdăneşti. (ZCH NEWS)