0:00

Guvernul răspunde la criza pe piața asigurărilor: plafonare pentru prețul unui RCA, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiActualizare: Proiectul a fost pus în dezbatere publică și poate fi consultat aici.

Știre inițială: Un proiect de hotărâre de Guvern publicat de hotnews.ro arată că Executivul ia în considerare măsuri pentru stabilizarea situației de pe piața RCA-urilor. Falimentul EUROINS Insurance, care încheiase aproximativ 2,76 milioane de polițe RCA în România, a creat o nouă problemă majoră.

Proiectul de hotărâre (pe care îl puteți citi integral mai jos) stipulează că asiguratorii vor fi obligați să practice un tarif care să nu-l depășească pe cel din data de 1 martie 2022. Excepție face situația în care tariful practicat la 1 martie 2023 este mai mic decât cel din aceeași dată a anului precedent, caz în care va fi impus prețul mai mic.

Art. 1.

 • (1) Prezenta hotărâre stabilește tarifele de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, ce urmează a fi aplicate de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA, denumite în continuare asigurători RCA, în condițiile art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • (2) Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 1 martie 2022 și sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care tarifele de primă practicate de către asigurătorii RCA la data de 1 martie 2022 sunt mai mari decât cele practicate la data de 1 martie 2023, asigurătorii RCA aplică cel mai mic tarif de primă dintre cele două.
 • (4) Asigurătorii RCA aplică tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (2) sau (3) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 • (5) Tarifele de primă maxime se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 • (6) Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima brută încasată pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 • (7) Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către asigurătorii RCA stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

Art. 2. – Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0; în funcție de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.

Art. 3.

 • (1) În perioada aplicării prevederilor prezentei hotărâri, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (5), pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu de închiriere publicat de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.
 • (2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.
 • (3) Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) este de 30 de zile de la data eliberării autorizației de reparație de către poliție sau a documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA, după caz.
 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), perioada maximă poate fi prelungită numai cu aprobarea prealabilă a asigurătorului RCA.
 • (5) În cazul vehiculelor care nu se mai repară și se încadrează în situația de dauna totală economică, despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor și data înaintării ofertei de despăgubire; în acest caz valoarea despăgubirii nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.

Art. 4.

 • (1) Depășirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite conform prezentei hotărâri și practicarea comisioanelor de distribuție la un nivel mai mare decât cel prevăzut la art. 1 alin. (6) de către asigurătorii RCA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.
 • (2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin. (1), în funcție de gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica și sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 • (3) Contravențiile se constată de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează de către Consiliul A.S.F.; amenzile se fac venit la bugetul de stat.
 • (4) Contravenţiilor prevăzute la prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Z.C.

Articolul precedentSe închide circulația pe Bulevardul Traian pentru remedierea unei avarii la rețeaua de canalizare
Articolul următorFOTO/VIDEO. Droguri în școli: 20 de persoane ajung la audieri
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.