garaje tirgu 01

* în urma inventarierii acestora, s-a constatat că pentru 79 nu există nici un document încheiat cu primăria

În urma inventarierii garajelor din Târgu-Neamț, s-a constatat că pentru 79 dintre acestea nu există nici un document încheiat cu primăria. Practic, proprietarii nu au plătit până acum nicio taxă la primărie. Vasile Apopii, city-managerul orașului Târgu-Neamț este hotărât să pună capăt acestor ilegalități, luând decizia ca, până la sfârșitul anului, proprietarii celor 79 de garaje să plătească taxă la primărie. Administratorul public ne-a informat că, începând cu anul viitor, multe garaje vor dispărea din multe zone ale orașului, pentru a face loc amenajării parcărilor de reședință.

Garajele – focare de infecții

Ca urmare a planului de sistematizare privind construcția de parcări de reședință, Primăria Târgu-Neamț pregătește anul viitor o acțiune amplă de demolare a garajelor construite ilegal, fără autorizație de construcție, dar și a celor construite în urma unui contract de concesiune provizoriu cu primăria. Actualmente, Serviciul Urbanism din cadrul primăriei a început o campanie de informare a cetățenilor care dețin garaje prin somații care le pune în vedere să le desființeze într-un anumit termen. Această acțiune de demolare a garajelor de pe raza orașului Târgu-Neamț este în conformitate prevederile articolului 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții conform căruia „construcțiile executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al județelor, municipiilor, orașelor și comunelor vor putea fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului”.

De altfel, în contractul încheiat între primărie și proprietarii de garaje, există o clauză contractuală care specifică condițiile în care respectivul contract încetează: „În cazul în care interesul local sau național o impune prin denunțare unilaterală de către concedent, contractul încetează”. Multe din aceste garaje aflate în spatele blocurilor au devenit adevărate depozite de alimente, începând de la murături, cartofi, până la lemne sau sticle, multe dintre ele devenind focare de infecții, din cauza rozătoarelor, care dau târcoale în timpul verii şi nu numai în jurul acestor garaje.

Ciprian Traian STURZU