•  deocamdată, procedura e doar în faza de proiect

Inspectorii fiscali ar putea dobândi dreptul de a face verificări direct la locuinţele datornicilor. Deocamdată proiectul este doar pe site-ul Ministerului de Finanţe la nivel de dezbatere publică însă are şanse destul de mari să devină lege. Concret, propunerea legislativă se referă la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor supuşi controlului fiscal. Mai exact, persoanele vizate au „obligaţia de a permite funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal să efectueze o cercetare la faţa locului“, dar în acelaşi timp au şi „dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau în reşedinţă“. În plus, persoanele fizice care vor fi considerate suspecte de inspectorii ANAF vor avea pe cap Fiscul până la 6 luni sau chiar 12 luni, în cazuri speciale, când sunt necesare informaţii din străinătate. Legea spune şi că „ aveţi dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau în reşedinţă, caz în care intrarea în domiciliul sau în reşedinţa dumneavoastră se face cu autorizarea in-stanţei judecătoreşti com-
petente”, după cum se arată în Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale. Pe de altă parte, și inspectorii sunt obligați să-i înștiințeze pe contribuabili de începerea verificărilor. „Percheziţia domiciliară poate fi dispusă numai de judecător, prin încheiere motivată, în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului, sau în cursul judecăţii”, se arată în articolul 100 al Codului de procedură penală. Pentru a putea pătrunde în domiciliul unui contribuabil, în vederea controlului fiscal, inspectorii trebuie să obţină o ordonanţă preşedinţială de la tribunalul din localitate, ca să dovească existenţa riscului de a se pierde dovezi.

Ce spune Fiscul de la Neamţ

Într-un răspuns oficial remis la redacţia noastră, AJFP Neamţ face câteva precizări legate de acest nou proiect de lege: “Acest act normativ are în vedere verificarea situaţiei fiscale personale a contribuabililor cu privire la impozitul pe venit şi se referă la ansamblul activităţilor des-făşurate de organele fiscale având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanelor fizice verificate. Întrucât la această dată ordinul respectiv este supus dezbaterii publice, nu a fost iniţiată nicio acţiune de verificare de această natură.”

Ioana HAGI-STAN