0:00

Elevii nu vor mai putea fi exmatriculați din școala obligatorie de 12-13 ani, ZCH NEWS - sursa ta de informații
Sorin CÎMPEANU

Noul Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, trimis la publicare în Monitorul Oficial, potrivit ministrului Sorin Cîmpeanu, elimină prevederea exmatriculării elevilor înscriși în învățământul obligatoriu. Excepție fac elevii din învățământul postliceal, formă de calificare profesională opțională. Învățământul obligatoriu a fost extins până la clasa a XII/XIII-a din anul 2020. Concret, din actualul ROFUIP, valabil până la 31 august 2022, a fost modificat art. 127: „Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi (în cazul elevilor din învățământul postliceal), precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7, respectiv 8 pentru profilul pedagogic şi unităţile de învăţământ teologic şi militar/calificative mai puţin de „Bine””.

În noul ROFUIP mai sunt o serie de noutăți, între care cele privind numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu – este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru, la fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ, cel referitor la modul de încheiere a situațiilor școlare – la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar, cele legate de realizarea transferurilor elevilor sau cele privind eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor, se arată în comunicatul Ministerului Educației.

C.I.

Articolul precedentCăruţă spulberată de un autoturism: căruţaşul şi calul au murit pe loc!
Articolul următorDimineaţă neagră pe şosele din Bacău: Trei morţi şi o fetiţă de 1 an rănită!