ABIEC: România e singura ţară care nu ajută industria în acest sens

Asociaţia Marilor Consumatori Industriali de Energie atrage atenţia că eco-taxele impuse facturilor la energie ameninţă afacerile celor mai importante companii din România. Repre-zentanţii asociaţiei spun că, în viitor, micile fabrici riscă să se închidă din cauza faptului că avem printre cele mai mari eco-taxe din spaţiul comunitar. Ţara noastră plăteşte pentru energia regenerabilă circa 224% din media UE, potrivit unui studiu PwC. În cadrul unei conferinţe de presă, marii consumatori de electricitate au tras un semnal de alarmă în care au cerut reducerea sprijinul acordat energiei verzi. În caz contrar, spun specialiştii din cadrul asociaţiei, industria românească are toate şansele să își piardă competitivitatea la nivel european şi mondial. Asociaţia înfiinţată de Alro Slatina, ArcelorMittal România, Lafarge Româ-nia, Tenaris şi Saint Gobain au prezentat într-o conferinţă de presă felul în care preţul plătit pentru susţinerea ener-giei regenerabile ajunge să fie exagerat de mare.
“Eco-taxele cresc artificial factura finală. Solicităm un tratament corect şi clar, cu măsuri similare celor din UE. Am ajuns într-o situaţie aberantă din cauza certificatelor verzi şi a exploziilor noilor capacităţi de producere a energiei regenerabile. Creşterea de la 48 MW la aproape 600 MW în capacitate instalată într-un singur an în unităţi de producere a energiei din surse regenerabile la o schemă de sprijin de şase certificate de 58 de euro pe certificat nu mai are nevoie de nici o explicaţie”, a declarat Marian Năstase, preşe-dintele asociaţiei şi totodată preşedinte al Consiliului de Admi-nistraţiei al Alro Slatina, cel mai mare consumator de energie din ţară.
Acesta a precizat că, în cazul combinatului de aluminiu, care consumă anual 3 TWh, s-au plătit 33 de milioane de euro pe certificatele verzi, faţă de 20 milioane euro în urmă cu un an. Com-binatul din Slatina a plătit în plus şi o taxă de cogenerare de 15,6 milioane euro în acest an, faţă de 13,5 milioane euro anul trecut.
“În condiţiile în care nu ne vom alinia cu competitorii externi, e posibil să ne reducem activitate. Suntem într-o situaţie foarte grea, e posibil să închidem”, a declarat, la rândul său, directorul general al Alro Slatina, Gheorghe Dobra.
Situaţia pare, spun marii consumatori, cu atât mai absurdă  cu cât România şi-a atins deja încă de anul acesta ţinta de energie din surse regenerabile asumată pentru anul 2020, res-pectiv 24% din consum, astfel că subvenţiile pentru acest sector trebuie reduse. Comisia Europeană şi-a propus ca, în anul 2020, 20% din consumul de energie să fie din surse rege-nerabile. România s-a angajat ca 24% din consumul din 2020 să fie energie verde.

ABIEC: Marii consu-matori de energie trebuie să fie scutiţi de taxe

“La nivel european, toată lumea a luat măsuri pentru redu-cerea acestor subvenţii până la eliminarea lor. Ne aşteptăm ca acest lucru să se întâmple şi în România. Suntem încă în urmă cu acest plan, subvenţiile trebuie re-duse, pentru că altfel nu vom mai avea indus-trie”, a precizat Marian Năstase.
Situaţia este cu atât mai gravă cu fostul Sidex lucrează acum la 40% din capacitate, industria ci-mentului la 40-50% din capacitate, iar Alro a atins un grad de 80%, după cum au anunţat reprezentanţii compa-niilor.
În plus, ritmul de investiţii este mult mai lent decât era înainte de criză. Oficialii Saint Gobain au menţionat că au încetinit ritmul de investiţii. La rândul lor, reprezentanţii Arcelor Mittal spun că se află într-o situaţie foarte dificilă.
“După 2009, piaţa s-a schimbat total. Înainte de criză, cererea era mai mare decât producţia, în zona noastră, lucru care ulterior s-a schimbat şi a apărut o supracapacitate de producţie. Am moştenit un combinat care în anii ‘80 a produs 7-8 milioane tone oţel, iar acum numai 1,65 milioane tone pe an. Nu vom mai avea niciodată un asemenea nivel de producţie”, a afirnat Bruno Ribo, director general al combinatului ArcelorMittal Galaţi.
Potrivit şefului Arcelor Mittal România, Ionel Borş, grupul are acum 13.000 de angajaţi în ţară.
Companiile din Aso-ciaţia Marilor Consuma-
tori Industriali de Electricitate au exporturi de 1,3 miliarde euro şi circa 30.000 de angajaţi. Membrii asociaţiei con-tribuie cu peste 2% din PIB-ul României şi plătesc anual peste 130 milioane euro la bugetul de stat şi la bugetele locale.

Ioana HAGI-STAN