Agenţia Naţională pentru Integritate (ANI) a publicat, pe 29 martie, lista cu 40 foşti sau actuali aleși locali – 9  primari, 13 viceprimari și 18 consilieri locali – dintre care şase sunt din judeţul Neamţ.

aniPrintre aceştia se numără şi doi consilieri locali din Pângăraţi, Constantin Nechifor şi Augustin Vasiliu. Conform ANI, primul s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece ”în calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local Pângărați prin care s-a aprobat concesionarea suprafeței de 688,88 ha (pășune comunală și păduri de folosință silvopastorale) ce face parte din domeniul public al comunei Pângărați, prin atribuire directă, Asociației Crescătorilor de Animale Pângărați, în cadrul căreia Nechifor Constantin deține calitatea de membru fondator. Ulterior adoptării acestei Hotărâri a Consiliului Local, la data de 08 aprilie 2013, a fost încheiat Contractul de concesiune între Primăria Comunei Pângărați, în calitate de concedent, și Asociația Crescătorilor de Animale Pângărați, în calitatea de concesionar, având ca obiect exploatarea suprafeței de 688,88 ha situat în comuna Pângărați, pe o perioadă de 15 ani, începând de la data semnării contractului”.

Tot conflict de interese a fost constatat şi în cazul consilierului local Augustin Vasiliu şi tot cu privire la concesionarea păşunii comunale: În calitate de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local Pângărați prin care s-a aprobat concesionarea suprafeței de 688,88 ha (pășune comunală și păduri de folosință silvopastorale) ce face parte din domeniul public al comunei Pângărați, prin atribuire directă, Asociației Crescătorilor de Animale Pângărați, în cadrul căreia Vasiliu Augustin deține calitatea de membru fondator. Ulterior adoptării acestei Hotărâri a Consiliului Local, la data de 08 aprilie 2013, a fost încheiat Contractul de concesiune între Primăria Comunei Pângărați, în calitate de concedent și Asociația Crescătorilor de Animale Pângărați, în calitatea de concesionar, având ca obiect exploatarea suprafeței de 688,88 ha situat în comuna Pângărați, pe o perioadă de 15 ani, începând de la data semnării contractului.

Conform informaţiilor publicate pe site-ul ANI, „Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Andreea AMARIEI