pietricica turism
serbarile zapezii

Proiectul Legii Manualului Şcolar a fost adoptat de Guvernul României în şedinţa de joi, 14 decembrie, se precizează într-un comunicat de presă. Potrivit acestui proiect, manualul şcolar este “principalul instrument de lucru al elevului și reflectă lectura personalizată a programei şcolare aferente disciplinelor/modulelor de pregătire din curriculumul naţional, realizată de autori/echipele de autori, potrivit diverselor contexte de învățare și grupuri-țintă”.

Etapele pe care le are de parcurs fiecare manual în parte de la stadiul de proiect până ajunge pe pupitrul elevilor sunt legiferate la articolul 4:

“(1) Proiectele de manuale școlare se realizează de către autori/coautori și se depun în formă de manuscris la Ministerul Educației Naționale în vederea evaluării calității științifice.

(2) Pentru asigurarea calităţii manualelor şcolare, Ministerul Educației Naționale organizează prin Centrul Național de Evaluare și Examinare și Institutul de Științe ale Educației evaluarea manuscriselor autorilor/coautorilor, în baza unei proceduri aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale.

(3) În vederea evaluării manuscriselor autorilor/coautorilor, se constituie grupuri de evaluatori formate din cadre didactice din învăţământul preuniversitar/superior, selectate în baza apelului public de selecție, plătiţi în baza unor reglementări aprobate de către Ministerul Educației Naționale.

(4) Manualele școlare admise în urma evaluării sunt publicate pe platforma www.manuale.edu.ro, în vederea realizării selecției manualului școlar de bază prin proceduri transparente aprobate prin ordin al ministrului educației naționale”.

Întregul proiect de lege poate fi lecturat aici (PDF):

https://zch.ro/wp-content/uploads/2017/12/legea-manualului.pdf

Proiectul oferă şi o derogare de la legea drepturilor de autor în sensul că în manualele școlare se pot utiliza scurte extrase din opere scrise literare, artistice sau științifice, imaginile unor opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, precum și scurte fragmente din opere sonore sau audiovizuale, aduse anterior la cunoștință publică, fără plata drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, cu menționarea sursei și a autorului.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii manualului şcolar, Ministerul Educaţiei Naţionale va elabora normele metodologice de aplicare. Proiectul va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi  dezbătut și adoptat în procedură de urgență. (M. CONSTANTINESCU)