pietricica turism

Părinții nemulțumiți de modul în care s-a făcut corectarea lucrărilor la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică 2019 au lansat o petiție adresată Ministerului Educației Naționale. Judeţul Neamț este nominalizat ca unul dintre cele cu rezultate finale discrepante la calificarea elevilor de clasa a VI-a la etapa națională, cu 5 elevi calificați, din 10 participanți. La clasa a V-a, din 18 elevi participanți, doar unul s-a calificat la națională.

Părinții reclamă faptul că metoda corectării în județ a lucrărilor a permis supraevaluări în anumite județe și astfel calificarea unui număr „exagerat de mare” de copii la etapa națională. Părinții sunt nemulțumiți și de algoritmul de calcul pentru distribuirea pe locurile suplimentare și cer reevaluarea de către o comisie centrală a lucrărilor care au peste 14 puncte, suplimentarea numărului de elevi calificați la etapa națională cu numărul de elevi calificați pe baza clasamentului la nivel național din județele cu suspiciune de supraevaluare a punctajelor (32 de locuri pentru clasa a V-a și 26 de locuri pentru clasa a VI-a) și redistribuirea locurilor neocupate de la liceu pentru elevii mai mici. Inspectoratul Școlar Judeţean Neamț nu a publicat, până în 23 martie, rezultatele la etapa județeană, desfășurată în data de 16 martie. (C.I.)

1 COMENTARIU

 1. Așa se fura la olimpiada de matematica:

  Am remarcat articolul dvs din 23 martie pe tema olimpiadei de matematică și îmi permit prin prezenta să vă aduc la cunoștință producerea unui eveniment, sper eu doar a unui accident care potențial poate aduce (în absența unei atitudini prompte) o pată serioasă pe una dintre cele mai vechi, tradiționale și pline de substanță competiții școlare românești – olimpiada națională de matematică.
  Presa locală și națională a consemnat pe larg existența unor evenimente stranii petrecute cu ocazia etapei județene/sectoarelor municipiului București ce a avut loc pe 16 martie 2019, etapă care este definitorie în stabilirea participanților calificați la etapa națională a acestei discipline. Ba chiar a evocat și existența unor petiții avansate Ministerului Educației Naționale (MEN) de unii părinți ce semnalizau un potențial conflict de interese în materia procedurii de corectare locale, sens în care era indicată și o polarizare a unor rezultate extraordinare obținute de elevii claselor a V-a și a VI-a în județul Iași.
  Pe acest fond dar sub obligația de a avea în vedere că această competiție la disciplina matematică, ca de altfel la toate disciplinele, ascunde în spate un travaliu însemnat al copiilor participanți, cu toate trăirile, sentimentele, visele și așteptările lor, că ei copiii sunt în această etapă a vieții receptorii a ceea ce este bine și ce este rău, consider că este imperios necesar să luăm atitudine atunci când unii adulți, cu responsabilități (eventual publice), alterează profund spiritul acestui concurs.
  Sub aceste auspicii aș vrea să vă aduc la cunoștință un fapt reprobabil, uimitor prin gravitatea sa, categoric demotivant și cu un iz de potențiale implicații juridice care s-a produs la nivelul clasei a VI-a în etapa olimpiadei de matematică, faza municipiul București.

  Astfel, în cadrul etapei din 16 martie 2019, la nivelul municipiului București, după finalizarea etapei (susținută simultan în toate județele țării) ce a avut loc la școala gimnazială nr. 56, în seara aceleiași zile sunt afișate rezultatele finale la olimpiada de matematică:
  https://www.scoala56.com/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=97&id=86&Itemid=1000000000000
  Urmare a rezultatelor înregistrate, luni pe 18 martie sunt depuse contestații iar marți, pe 19 martie 2019, sunt afișate rezultatele finale la această etapă a olimpiadei de matematică: https://www.scoala56.com/files/97/Documente%C2%A0/89/Rezultate–finale–la-olimpiada–de-matematica–martie-2019-pe-sectoare-cu-premii.pdf
  Pentru a închide cercul acesta procedural este de subliniat faptul că pe 29 martie 2019 Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) publică pe portalul său http://ismb.edu.ro/documente/examene/olimpiade/2019/Elevi_calificati_la_EN_ONM_2019.pdf situația cu „Elevi calificați la etapa națională a olimpiadei de matematică 2019”.

  Parcurgerea acestei liste relevă faptul că elevul în clasa a VI-a Stan Ionuț Gabriel, de la Liceul Internațional de Informatică București (ICHB), după ce obținuse inițial nota 15,5 iar după contestații 16,5 – o notă finală care nu-l califică la etapa națională (sub pragul determinat de 17) să-l regăsim în lista elevilor calificați cu un punctaj surprinzător de 23,5!!!
  Punctez faptul că în virtutea prevederilor art. 43 alin. 2 teza finală din Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare aprobată prin Ordinul 3035/2012 al Ministrului Educației Naționale (MEN), notele rezultate după soluționarea contestațiilor „sunt definitive”.
  Or, constatăm în acest caz, cu surprindere, că în anumite situații excepționale, când trebuie, Metodologia – cadru și Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de matematică sunt norme opționale care nu îmbracă forma obligatorie pentru unii.
  Paradoxal, acest accident are o valență dublă, pe de o parte conferă acestui elev o transformare (rușinoasă) din postura de necalificat la etapa națională în cea de virtuos competitor la etapa finală a acestui concurs, iar pe de altă parte, școlii sale un merit, o calitate de asemenea nemeritată.

  Paradoxal a doua oară și într-un context competițional ce releva existența unei petiții inițiate de părinți ai copiilor din aceiași școală ca cea a elevului ante menționat, remarc faptul că nu a existat nicio poziție formală sau informală, publică ori ba prin care nimeni nu a fost ofensat de extraordinarele modificări de note, ierarhii și statut (calificat/necalificat) care au fost înregistrate după soluționarea contestațiilor.
  Printr-o uimitoare contradicție cu tot ce înseamnă matematica este remarcabil cum, după recorectarea tezelor, în ciuda rigorii procesului de evaluare definit la art. 5 alin. 4 din Regulamentul specific (…) nr. 24966/18.01.2019 al MEN și art. 40 din Metodologia cadru aprobată prin Ordinul nr. 3035/2012 al MEN avem o situație în care un alt elev al aceleiași școli – Năstase Antonia Maria, de la un puncta inițial de 15,5 puncte și necalificată la etapa națională să asistăm la o explozie a notei după contestație, cu + 8,5 puncte, la o notă finală de 24 pct și virtuos calificat. Altfel spus, fie primii 2 sau 4 corectori – profesori de matematică erau într-o incapacitate profesională de a nota corect teza acestui elev sau într-o poziție de răutate/vendetă/orgoliu de a o depuncta nemeritat, fie următorii 2 profesori corectori din etapa de contestație erau într-o extraordinară acuitate matematică de a cuprinde soluția din lucrare sau într-o poziție de susținere/sprijinire de a o puncta nemeritat.
  Legat de acest aspect, un ochi avizat și scrutător poate observa că în București toate creșterile de notă (vezi și elevii Ipate Elisa sau Iordan Mihnea Ionuț) au fost înregistrate la subiectele 3 și 4. Interesant mod de reevalua/nota în contestație. Indiferent de profesori și fără nicio legătură cu faptul că aparțin de școala …!

  Ambele situații expuse sunt unele care au o încărcătură potențial tragică dacă stăm drept și ne gândim că prin asemenea procedee lipsite de delicatețe există undeva în România 2 copii sau poate 3 ori 4 care au fost excluși din lotul (de 90) elevilor calificați la etapa națională cu toată simbolistica și patosul pe care-o implică în inimile lor competiția asta.
  Sunt copii în mintea cărora 1+1 este întotdeauna 2 și pentru care relația logico-matematică este una caracterizată de rigoare. Când interese meschine de orice natură clădesc o ierarhie strâmbă atunci să nu ne mirăm când și societatea peste 10-20 de ani este una strâmbă!
  Într-un alt registru, al competențelor profesionale, este de reținut că potrivit art. 16 alin. 1 lit. b) din Metodologia cadru aprobată prin Ordinul nr. 3035/2012 al MEN responsabilitatea organizării etapei județene/sectoarelor municipiului București aparține inspectoratului școlar județean/sectoarelor, în speța de față Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) iar activitatea comisiilor de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor este în coordonarea inspectorului școlar responsabil pe disciplină (art. 17 alin. 1).
  Etapa superioară, națională, conform art. 16 lit. c) din același ordin este în responsabilitatea MEN prin direcțiile specializate din cadrul acestuia (DGETÎPG, DGÎSSEP, DGMRP/DM).
  Altfel spus, strecurarea unor accidente de tipul celor sus arătate, constituie in extenso o formă de abuz (cu conotații inclusiv penale) exercitată de funcționarii implicați pe circuitul consemnat, un abuz care se traduce printr-un folos adus unora (burse, distincții, background) și proporțional prejudicierea altora.
  Poate că este momentul ca autoritatea organizatoare să dispună (1) eliminarea accidentului/erorii amintite (Stan Ionuț) și (2) recorectarea tuturor subiectelor contestate a elevilor declarați calificați la etapa națională (14 teze), eventual și a celor afectați de noua ordine! Bineînțeles sub auspiciile unei comisii de reevaluare obiective, dezinteresate și cu o conduită morală ireproșabilă.

  Cu speranța lucrului corect de făcut,
  Taam

Comments are closed.