Marian Enache 02

Un număr de personalităţi publice au iniţiat un proiect de act normativ prin care propun înfiinţarea unui Institut naţional, în subordinea Academiei Române, care să revigoreze memoria naţională a poporului român după experienţa totalitară comunistă. Institutul îşi propune apărarea memoriei naţionale prin cunoaşterea şi valorizarea personalităţilor de frunte ale ţării, în consonanţă cu demersurile fundamentale ale Academiei Române de recuperare a tradiţiei istorice a elitelor naţionale, a contribuţiei acestora la dezvoltarea instituţiilor fundamentale ale statului român, a vieţii parlamentare şi democratice din România. O atenţie specială va fi acordată aprofundării ştiinţifice a activităţii personalităţilor publice care au luptat pentru unitate naţională, independenţă statală, modernizare, progres social şi democraţie, pentru apărarea valorilor culturii româneşti şi promovarea interesului naţional în Europa şi în lume. Institutul va promova programe de cercetare ştiinţifică, activităţi cu caracter public şi acorduri de colaborare şi expertiză în elaborarea strategiilor guvernamentale sectoriale, la nivel naţional şi local. Ca misiunea academică, Institutul va fi responsabil de strângerea datelor, informaţiilor, documentelor, dosarelor, reprezentărilor şi imaginilor despre personalităţile publice marcante ale istoriei naţionale. Activitatea publicistică-editorială a Institutului se va reflecta în publicaţia periodică pe care o va realiza, în indexul personalităţilor publice, biografii ale personalităţilor publice, monografii, precum şi colecţii de documente. Pentru început, Institutul îşi propune câteva programe de interes: “Identificarea personalităţilor publice reprezentative la nivel naţional”, “Recuperarea memoriei personalităţilor publice din provinciile istorice româneşti”, “A doua Românie – personalităţi publice din ţinuturile locuite de români din afara graniţelor ţării şi din diaspora”, “Personalităţi publice încarcerate şi victime ale regimurilor totalitare din România”, “Dezvoltarea cooperării bilaterale cu instituţii similare din Europa şi din lume (Franţa, Polonia, Slovacia, Moldova etc.)”, “Personalităţi ale vieţii parlamentare româneşti”, “Galeria primilor-miniştri”, “Şefii de stat ai României”, “Personalităţi academice din toate timpurile”, “Personalităţi ale cultelor din România”, “Personalităţi militare şi comandanţi”, “Personalităţi ale culturii şi artei româneşti”. Institutul va organiza anual o conferinţă naţională, iar în anul 2019 va organiza Conferinţa omagială “100 de ani de la Marele Război de Reîntregire”. Totodată, Institutul va realiza o colecţie de monografii biografice, colecţia “Recuperare culturală şi memorie istorică”, precum şi diverse dicţionare tematice şi “Enciclopedia Panteonului Românesc”. Domnul director, dr. Radu Ciuceanu, personalitate distinsă a vieţii noastre publice, este coordonatorul de suflet al acestei nobile şi necesare întreprinderi intelectuale şi morale pentru istoria poporului român. Precizăm faptul că această iniţiativă are sprijinul Academiei Române, sub egida căreia a fost constituită Fundaţia „Panteonul României”, ca organizaţie nonprofit. Fundaţia are printre cei 27 de membri fondatori o seamă de personalităţi marcante: academician Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, academician Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române, academician Păun Ion Otiman, secretar general al Academiei Române, dr. Radu Ciuceanu, directorul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, ES Arhiepiscopul Ioan Robu şi alte personalităţi importante ale vieţii academice şi culturale din România. Ca deputat în primul Parlament democratic al României, din anii 1990-1992, şi membru al Parlamentului actual, consider că este momentul ca Parlamentul nostru să se solidarizeze în susţinerea unui astfel de proiect, iar Guvernul României să se implice în găsirea unor soluţii financiare adecvate pentru înfiinţarea acestui Institut naţional.

Marian ENACHE,

Deputat de Neamţ