Harbuz_Liviu

Declaraţia este făcută de deputatul PSD Liviu Harbuz, vicepreşedinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice. Proprietarii de animale vor primi subvenţia restantă chiar dacă au avut datorii la buget.

Deputatul PSD Liviu Harbuz, vicepreşedinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice, a condus şedinţa în care a fost votat proiectul de lege privind măsurile referitoare la plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic.

„Prin efectul noii legii, proprietarii de animale care nu au beneficiat de aceste plăţi sau le-au fost imputate sumele încasate – deoarece aveau, la data primirii subvenţiei din partea statului, datorii la bugetul de stat  şi/sau la bugetul local, evidenţiate în declaraţia pe proprie răspundere-vor primi banii sau, după caz, nu vor da banii înapoi”, precizează deputatul Liviu Harbuz.

Legislaţia din perioada 2007-2010 conţinea o prevedere care stipula că producătorii agricoli, pentru a beneficia de plăţile naţionale directe complementare, trebuie să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul local, în acest sens aceştia depunând o declaraţie pe propria răspundere.

În urma verificărilor efectuate de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) au fost dispuse, prin deciziile emise de camerele de conturi judeţene, recuperări ale subvenţiilor acordate proprietarilor de animale care aveau datorii la bugetul de stat şi la bugetul local. 9.700 de beneficiari, cu un efectiv de 237.000 de animale, au fost afectaţi de măsura impusă.

Conform cerinţelor comunitare, autorităţile române au notificat Comisiei Europene condiţiile tehnice privind acordarea PNDC incluse în aceste ordine, fără a transmite integral prevederile ordinelor respective, neavând această obligaţie. Condiţiile tehnice înaintate oficial Comisiei Europene răspundeau cerinţelor specifice comunitare privind pachetul financiar aplicabil, tipul beneficiarilor, numărul de capete de animale eligibile, condiţia privind existenţa datoriilor nefiind notificată, deoarece aceasta nu se regăsea într-o normă comunitară specifică.

La sesizarea unor producători agricoli, Comisia Europeană a solicitat autorităţilor române explicaţii privind regimul aplicabil plăţilor PNDC, prima scrisoare fiind transmisă în martie 2012.

Ultima scrisoare a Comisiei Europene, din martie 2013 subliniază faptul că toate autorităţile dintr-un stat membru trebuie să conlucreze pentru aplicarea corectă a legislaţiei comunitare, interesul Comisiei fiind acela de a se asigura că aceste plăţi nu sunt recuperate, că autorităţile române oferă oportunităţi beneficiarilor cărora aceste drepturi nu le-au fost acordate datorită existenţei datoriilor şi deci că beneficiarii sunt repuşi în drepturi, deoarece o reglementare naţională nu poate modifica într-un stat membru, legislaţia comunitară. Cu alte cuvinte, s-au încălcat norme de drept european.

„Reglementarea făcută de noi are ca efect şi evitarea iniţierii procedurii de infrigement împotriva României, care ar genera un efort mai mare asupra bugetului naţional, faţă de exonerarea de la plată a datoriilor impuse printr-o condiţie de eligibilitate neautorizată de Comisia Europeană. Prin aplicarea acestui act normativ, România va continua să menţină competitivitatea crescătorilor de animale autohtoni la nivelul celor de pe piaţa europeană”, a declarat deputatul Harbuz.

Sumele necesare aducerii la îndeplinire a acestei legi sunt în cuantum de 26.877 mii de lei, vor fi asigurate în limita prevederilor bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se vor plăti până la 31 decembrie 2014.