Agenţia Naţională de Integritate a emis vineri, 12 iunie, un comunicat privind 29 de actuali sau foşti aleşi locali acuzaţi de incompatibilitate sau conflict de interese de natură administrativă. Dintre aceştia, 6 provin din localităţi din regiunea de dezvoltare nord-est, iar unul din comuna nemţeană Zăneşti. În rândurile următoare, pe scurt, cazul fiecărui ales local în parte.

NEAMŢ

Ion Colobanea, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zăneşti, Neamţ, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului 2008 – 2012, întrucât S.C. Area Garden S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia fiul său deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator) a încheiat trei contracte comerciale de executare lucrări cu Primăria Comunei Zăneşti în valoare totală de 57.051 lei.

BACĂU

Iulian Ciubotariu, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Căiuţi, Bacău, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local, întrucât S.C. Macormar Invest S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia acesta deţine funcţia de director) a încheiat cu Consiliul Local al Comunei Căiuţi două contracte de furnizare produse cu o valoare de 74.276 de lei şi, respectiv, 15.000 euro fără TVA.

IAŞI

Primarul comunei Ipatele, Iaşi, Costică Postârnac, a fost găsit în conflict de interese administrativ, întrucât a semnat două acte adiţionale la contractul de închiriere din data de 31 iulie 2007 privind majorarea suprafeţei de păşune închiriată, de la 526,46 ha la 554,82 ha, acte adiţionale încheiate între Consiliul Local Ipatele şi Societatea Agricolă Ipatele (societate în cadrul căreia soţia edilului deţine calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie).

Viceprimarul comunei Grajduri, Iaşi, Ioan Pavel, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 iunie 2008 – 22 iunie 2012, întrucât a deţinut şi calitatea de reprezentant al întreprinderii familiale Pavel Ioan.

SUCEAVA

Viceprimarul comunei Ipoteşti, Suceava, Sorin Augustin Tofan, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 12 noiembrie 2010 – 12 noiembrie 2014, întrucât a deţinut, simultan cu funcţia de viceprimar, şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Ipoteşti. De asemenea, S.C. LIO-MAN S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia deţine calitatea de asociat şi soţia acestuia deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator) a încheiat contracte comerciale de furnizare produse cu Primăria Comunei Ipoteşti, respectiv cu Şcoala Gimnazială Ipoteşti (achiziţie directă de produse în baza mai multor facturi), în baza cărora societatea comercială a încasat suma de 7.016 lei.

VASLUI

Potrivit ANI, primarul comunei Vetrişoaia, din Vaslui, Vasile Puiu, în perioada exercitării mandatelor 2008 – 2012 şi 2012 – 2016, a emis şi a semnat contractul individual de muncă, acte adiţionale şi dispoziţii în interesul soţiei sale, în baza cărora aceasta din urmă, în calitate de angajată a Primăriei Vetrişoaia, a beneficiat de avantaje materiale. Pe 14 februarie 2012, ANI a emis un comunicat de presă privind încălcarea de către Vasile Puiu a regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă şi penală, cât şi comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Raportul de evaluare în cauză, nu a fost contestat şi a rămas definitiv începând cu luna februarie 2012, însă Puiu Vasile exercită şi în legislatura 2012 – 2016, contrar legii, aceeaşi funcţie eligibilă faţă de care a fost stabilit conflictul de interese. Astfel, Puiu Vasile se află în situaţia nerespectării interdicţiei de trei ani de la data încetării de drept a mandatului, fiind decăzut din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, respectiv aceeaşi funcţie eligibilă, interdicţie prevăzută de dispoziţiile art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010, ca urmare a existenţei conflictului de interese.

Detalii, aici.