constantin iacoban pres cj 01Pentru informarea corectă a cetățenilor judetului, având în vedere că în anumite medii au apărut informații distorsionate despre modul în care Consiliul Județean Neamț răspunde solicitărilor venite din partea Ministerului Fondurilor Europene referitoare la finanțarea unor proiecte de interes local și județean, facem următoarele precizări:

Drept urmare adresei nr. 795/14.07.2015 a Ministerului Fondurilor Europene prin care eram informați despre posibilitatea decontării unor proiecte finanțate inițial din bugetul de stat și/sau bugetul propriu în sectorul de apă/apă uzată, Consiliul Județean Neamț a întocmit o listă, în termenul solicitat, cu proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi decontate din fonduri europene.

Situatia a fost întocmită în urma consultării tuturor Unităților Administrativ Teritoriale din județul Neamț care au în derulare investiții pe lucrări de apă demarate după data de 1 ianuarie 2007. Solicitarea Ministerului Fondurilor Europene a fost adresată și Instituției Prefectului în sensul analizării investițiilor derulate de unitățile administrative din județ și transmiterii, până la data de 24 iulie a listei cu proiectele aflate în execuție ce pot fi finalizate până la 31.12.2015 și care respectă condițiile de eligibilitate având stadiul de execuție de minim 50 % și separat a listei cu stadiul fizic sub 50 %.

Motivat de creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene, prin această acțiune se pot finanța proiecte demarate de unitățile administrativ-teritoriale a căror implementare a început după 1 ianuarie 2007, au un stadiu fizic de realizare de cel puțin 50 % și se pot finaliza până cel târziu la 31.12.2015, inclusiv efectuarea plăților către constructor.

Pentru a benficia de această facilitate unitățile beficiare trebuiau să respecte o serie de cerințe de eligibilitate aferente POS Mediu 2007-2013, respectiv:

  • UAT beneficiară să facă parte din Asiciația de Dezvoltare Intercomunitară la nivel județean;
  • UAT beneficiară să facă parte din aglomerări de peste 2000 locuitori echivalenți;
  • Investițiile trebuie finalizate și plătite până la 31.12.2015, dată finală de eligibilitate a cheltuielilor aferente programului, în caz contrar aceste cheltuieli să fie suportate din bugetul local;
  • Tipurile de cheltuieli efectuate în cadrul proiectului se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul POS Mediu 2007-2013.

Aprobarea finanțării acestor investiții era condiționată de depunerea de către beneficiarul investiției a unei Aplicații de Finanțare care viza depunerea Cererii de Finațare, însoțită de următoarele documente suport:

  • Studiul de fezabilitate al proiectului;
  • Analiza cost-beneficiu;
  • Analiza instituțională;
  • Evaluarea impactului asupra mediului;
  • Dosarul achiziției.

Adresa care cuprinde detalii despre lucrările derulate a fost transmisă pe data de 23 iulie 2015 către Ministerul Fondurilor Europene, domnului Secretar de Stat Valentin Șoneriu, sub semnăturile Președintelui Consiliului Județean Neamț și Prefectului Ioan Vlad Angheluță.

Proiectele aflate în execuție care respectă condițiile de eligibilitate solicitate de Minister, cu excepția stadiului de execuție fizic de minimum 50 %, sunt: “Rețea de canalizare, stație de epurare și extindere rețele de alimentare cu apă în comuna Tămășeni, județul Neamț “ (lucrările sunt realizate în procent de 50 % urmând a fi depuse spre decontare în data de 31.07.2015 la Administrația Fondului Pentru Mediu); “Sistem de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate menajere în comuna Dragomirești, județul Neamț, satele Dragomireși și Vad” (lucrările sunt executate în procent de 15 % urmând a fi depuse spre decontare); “Extindere rețea de alimentare cu apă comuna Doljești, județul Neamț” (stadiul fizic al lucrărilor: 12 %); “Extindere canalizare comuna Doljești, județul Neamț” (stadiul fizic al lucrărilor: 7 %) 

Singurul proiect care respectă toate condițiile de eligibilitate POS Mediu 2007-2013 este “Rețea de canalizare și stație de epurare a apei, sat Girov, comuna Girov, județul Neamț”, unde lucrările au fost demarate în anul 2007, data de finalizare fiind decembrie 2015, iar lucrările au fost realizate în proporție de 90 %.

În cazul proiectelor derulate în comunele Tămașeni, Dragomirești și Girov, comunitățile au delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă și canalizare Companiei Județene ApaServ SA.

Președinte CJ Neamț

Constantin Iacoban

Articolul precedentFotbalist până ieri la FC Ceahlăul: „M-am săturat să-i cer zilnic mamei doi lei ca să vin la stadion”
Articolul următorNoi bucurii de toamnă de la Apa Serv: apă oprită la Săvinești și Viișoara
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.