declaratii fiscale

* lista actelor fiscale cu termen scadent 25 octombrie

25 octombrie este data scadentă până la care nemțenii trebuie să facă un drum până la Fisc și să își depună declarațiile fiscale. Sunt 11 astfel de formulare care trebuie completate:

Formularul 097. Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Acest formular trebuie completat de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care au depășit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în trimestrul al III-lea din 2013.

Formularul 100. Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat. Aici intră impozitul pe dividende, de exemplu.

Formularul 104. Declarația privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor. Se completează de către persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere și de către persoanele fizice rezidente, asociate cu persoane juridice române pentru veniturile realizate atât în țară cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

Formularul 112. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Este vorba despre declararea impozitului pe salarii, pe venit.

Formularul 224. Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România.

Formularul 300. Decontul de TVA. Atenție! Acest decont se va depune și de către contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidență ca plătitor de TVA.

Formular 301. Decontul special de TVA. Formularul trebuie completat de către cei care sunt înregistrați în scopuri TVA și care au efectuat: achiziții intracomunitare în luna precedentă, achiziții intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum și pentru cei care nu au obligația înregistrării. Prevederea este valabilă pentru contribuabilii care fac astfel de achiziții ce depășesc suma de 10.000 de euro.

Formularul 307. Declarația privind sumele rezultate din ajustarea TVA. Se depune de către persoanele impozabile pentru ajustarea TVA la activele corporale fixe cumpărate printr-un contract de leasing, de exemplu.

Formularul 311. Declarația privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat.

Formularul 390 VIES. Este declarația recapitulativă privind livrările, achizițiile și prestările intracomunitare.

Formularul 394 reprezintă declarația informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național.

Important de știut pentru contribuabilii mai sus menționați este că, dacă nu își depun la timp declarațiile fiscale, riscă, pe lângă amenzi și să fie declarați inactivi de către Fisc. (I. HAGI-STAN)