cornel nicoara

* 18 octombrie 1991 – A murit medicul Gheorghe Iacomi.

* 18 octombrie 1990 – A murit marele duhovnic, părintele Paisie Olaru.

*  19 octombrie 1908 –  S-a născut scriitorul Dumitru Almaş (pseudonimul lui Dumitru Ailincăi), la Negreşti, Neamţ. Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, Secţia Istorie – Geografie. Profesor la Siliştea, Călăraşi şi Piatra-Neamţ, până în 1949, apoi, prin concurs, conferenţiar, profesor, consultant, la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti. Consultant istoric pentru filmele „Pintea”, „Iancu Jianu, zapciul” şi „Iancu Jianu, haiducul”. Redactor-şef al revistei „Magazin istoric”. Titlul de cetăţean de onoare al municipiului Piatra-Neamţ, post-mortem, în anul 2003, după ce, în 1995, i-a fost refuzat. Din 1939, când a editat „Miron Costin”, I-II, a publicat numeroase volume cu lucrări literare şi istorice şi a colaborat la multe publicaţii, inclusiv la cele din Piatra-Neamţ.

 * 19 octombrie 1960 – A murit marele prozator român Mihail Sadoveanu

* 20 octombrie 1938 – S-a născut actorul Cornel Nicoară, la Câmpia Turzii, Cluj. Şcoala  Generală şi Liceul, în oraşul natal, Institutul de Artă teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” (1961-1965). A fost actor la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ de la 8 iulie 1965, până la pensionare, unde a interpretat diverse roluri în peste 100 de spectacole, deţinând şi funcţiile de director adjunct (1971-1984) şi director (1986-1989). Este membru al UNITER şi al Fundaţiilor Culturale: „Ion Creangă”, „I. I. Mironescu”, „Lascăr Vorel”, „Ion Coman”.

* 20 octombrie 1865 – A murit fabulistul Alecu Donici.

*  20 octombrie 1958 –  S-a născut prozatorul Constantin Dram, la Războieni, Neamţ. Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ, Facultatea de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Profesor la Paşcani, redactor, redactor-şef, director la Editura „Junimea” (decembrie 1990-1999), cadru universitar (din octombrie 1998 şi în prezent). Doctor în filologie (2002). A debutat în Revista „Cronica” (1981), cu versuri, şi, tot atunci, a publicat în „Opinia studenţească” şi „Dialog”. A fost redactor coordonator al Revistei „Collegium” (1987-1989) şi a iniţiat cu un grup de profesori Revista „Renaşterea” (Paşcani, 1990). Este deţinător al rubricii „critica prozei” la „Convorbiri literare”. Ca editor („Universitas XXI”), a semnat diverse prefeţe şi postfeţe ale diferiţilor autori. Colaborări: „Ateneu”, „Contrapunct”, „Contrafort”, „Luceafărul”, „Timpul”. Debut editorial: „Fuga Marelui Regizor”, proză scurtă. (1992), Cărţi (1992-2008): „Fuga Marelui Regizor”, „Milionar la marginea imperiului”; „Lumi narative”; „Vieţile şi suferinţele sfinţilor”; „Povestiri din istoria neamului românesc”; „Mihail Sadoveanu. Modelul istorisirii de dragoste”; „Devenirea romanului. Începuturi”; „Omul miloşian. 11 metamorfoze urmate de căderea în oglindă”.

* 21 octombrie 1906 – S-a născut Har. Mihăilescu, la Vânători, Dumbrava Roşie (azi, Municipiul Piatra-Neamţ) (d. 09.03.1992). După absolvirea Liceului „Petru Rareş”, a urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie, Secţia filologie modernă (latină şi română) a universităţii Bucureşti, absolvite cu „magna cum laude” (1929). După doi ani, în care a fost şomer, a funcţionat la mai multe şcoli din ţară (Târgu-Neamţ, Roman, Curtea de Argeş şi Piatra-Neamţ), predând latina, româna, franceza, greaca, istoria. În timpul studenţiei, a frecventat cenaclurile „Sburătorul” (Eugen Lovinescu îi consemnează prezenţa în „Agendele” sale) şi „Falanga” (Mihail Dragomirescu). La Piatra-Neamţ, a pus bazele cenaclurilor literare „Slova Nouă” (1947-1948), „Calistrat Hogaş” şi „Petrodava”. A debutat cu poezii în „Bilete de Papagal” (1928) şi „Universul Literar”. Scrieri: Culegeri de versuri: „Tâlcuirea lui Har. Mihăilescu”, Ed. „Petrodava”. P.-Nţ., 1936; „Din cartea vieţii”. Ed. „Noastră”, B., 1939; „Gândind la depărtări fecioare”, P.-Nţ., 1943. În Anuarul Liceului „Petru Rareş” (1935/1936): „Note în legătură cu opera lui Ion Creangă”; În „Ceahlăul” (1943): Eugen Lovinescu – după Mihail Dragomirescu”; În vol. „Alecu Russo – studii şi articole”, Ed. Societăţii de Ştiinţe Filologice din RSR, 1970: „Un înaintaş al lui Hogaş pe drumuri de munte – Alecu Russo”; În Revista „Memoria antiquitatis” (1970): „Nume şi locuri – toponime”. În antologii: „Construim” (Filiala P.-Nţ. a US din RPR, 1949); „Plaiurile Bistriţei” (Bc., 1958); „Versuri” (P.-Nţ., 1969); „Arbori de lumină” (P.-Nţ., 1979).

* 21 octombrie 2008 – A murit publicistul Carol Isac.

* 21 octombrie 1939 – S-a născut universitarul  Dumitru Irimia, la Roman (d. 2009, Iaşi). După absolvirea, în 1956, a Şcolii Medii (azi, Colegiul Naţional „Roman-Vodă”), a urmat şi a absolvit, în 1962, Facultatea de Filologie, Secţia Limba şi Literatura Română, a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Doctor (1976). Intrat în învăţământul universitar din 1962, urcă treptele ierarhiei în domeniu, remarcându-se ca lingvist şi filolog, ca autor al unor gramatici şi studii universitare de stilistică funcţională a limbii române. Lector de limba română la universităţi din Torino şi Milano (1972-1974), profesor, din 1990, la Catedra de limba română a Facultăţii unde a fost student, apoi decan (1990-1992), „visiting profesor” la universităţi din Napoli şi Salerno (1994), profesor la Universitatea Ca’Foscari din Veneţia (1999-2001), unde este director adjunct al Centrului Român de Cultură şi Cercetări Umaniste.

* 22 octombrie 1931 – S-a născut Maria Mihalache-Blendea la Avereşti, Neamţ. Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”. Specializare la Academia de Arte Frumoase din Roma (1966-1967). A proiectat ansamblul de 8 tapiserii pentru Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea. A lucrat cu C. Blendea la mozaicul pentru Spitalul Municipal Constanţa (1972-1973). Multe expoziţii peste hotare: America, Italia, Germania, Cuba, Ungaria, URSS, Canada, Iugoslavia, Cehoslovacia Hamburg, China, Mongolia, Beirut (1972-1973).

* 23 octombrie 1947 – S-a născut pictorul Dumitru Bezem, la Tarcău, Neamţ. Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din Iaşi (1972). Membru al UAP. A participat permanent la expoziţiile judeţene şi de grup organizate de Filiala Neamţ a UAP. A expus la Strassbourg ((1992), Martely – Ungaria (1996). A participat la expoziţii din Japonia, Germania, Italia, SUA, Canada, Spania ş. a. Este recunoscut prin ciclurile: „Porţi”, „Arlechini”, „Schituri”, „Cascade”. În 1998, participă în cadrul expoziţiei „Comori spirituale din Neamţ” (peisaje mănăstireşti), la Epenay – Champagne (Franţa), unde îi sunt selectate câteva lucrări pentru Expoziţia „Focus Europae”.

* 24 octombrie 1931 – S-a născut Ailincăi Vasile, la Valea-Arini, Bălţăteşti, Neamţ, în familia agricultorilor Ana (n. Timofte) şi Gheorghe Ailincăi. Gimnaziul Unic din Bălţăteşti (1948). Şcola Pedagogică de Învăţători din Piatra-Neamţ. Facultatea de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (cursuri fără frecvenţă). Învăţător şi director la Şcoala Primară de la Mănăstirea Neamţ, profesor şi director la Şcoala Ghindăoani, la Şcoala Bălţăteşti. Volume: „Bălţăteşti, pagini de monografie” (în colab.); „Rădăcini la Bălţăteşti”; „Şcoala Bălţăteşti. Studiu monografic”.

* 24 octombrie 1933 – S-a născut îndrăgita actriţă Draga Olteanu Matei.