0:00

* 18 aprilie 1904 – S-a născut  Constantin Gh. Popescu, la Cârligi, Neamţ (d. 1979, Satu-Mare), institutor, publicist,absolvent al Şcolii Normale „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamţ. A fost colaborator la multe ziare şi reviste, codirector al Revistei „Afirmarea” din Satu-Mare, în care semnează cronica literară (1936 – 1940).

Calendar (18 – 24 aprilie 2014), ZCH NEWS - sursa ta de informații

*19 aprilie 1847 – S-a născut Calistrat Hogaş, la Tecuci (d. 28, 08. 1917, Roman), profesor, scriitor.

* 19 aprilie 1848 – S-a născut Dimitrie Cantemir, la Roznov, Neamţ (d. 4. 03. 1896, Piatra-Neamţ), medic. Facultatea de Medicină a Universităţii din Torino. Revine în ţară (1969) cu titlul de doctor în medicină şi chirurgie şi, la 21 de ani, va fi numit medic şef al Spitalului din Piatra-Neamţ. Alături de Calistrat Hogaş, Lascăr Radu, Victor Dogariu, V. Buţureanu, Ion Negre, M. Adamescu, pune bazele Societăţii Literare-Ştiinţifice „Asachi” (1880), şi ale revistei omonime (1881). A pus bazele (1878) şi a modernizat Băile Bălţăteşti (1881 – 1884). Membru corespondent şi titular al „Société d’Hidrologie Medicale”, Paris. Colaborări: „Corespondenţa provincială”, „Revista Ştiinţifică” ş. a. Volume: „Studii asupra febrei palustre”, „Consilii hygienice pentru creşterea copiilor”, „Băile minerale de la Bălţăteşti”, (în colab.), „Sărurile minerale de la Bălţăteşti”.

Calendar (18 – 24 aprilie 2014), ZCH NEWS - sursa ta de informații

* 19 aprilie 1914 – S-a născut Gheorghe Iacomi, la Piatra-Neamţ (d. 18. 10. 1991), medic. dr., publicist. Facultatea de Medicină din Cluj şi Bucureşti, absolvită cu „magna cum laude”. Numeroase articole şi studii de specialitate. Renumit turist, autor al lucrărilor: „Ghidul Ceahlăului”, „Harta turistică a Cehlăului”, „Ceahlăul în spiritualitatea românească”, „Din trecutul vieţii monahale şi creştineşti în zona Ceahlăului” ş. a.

Calendar (18 – 24 aprilie 2014), ZCH NEWS - sursa ta de informații

* 19 aprilie 1958 – S-a născut Gheorghe Cuciureanu, la Piatra-Neamţ. Născut la 19 aprilie 1958 în Piatra Neamţ, artistul a absolvit cursurile Facultăţii de Artă Plastică “Ion Andreescu”din Cluj Napoca, secţia Artă decorativă. După studii a predat desenul la o ṣcoală din Râmnicu Vâlcea, apoi a revenit în Piatra Neamṭ, unde lucrează în calitate de profesor de desen la Liceul de artă. A debutat în anul 1975 cu o expoziṭie personală formată din 18 peisaje şi portrete în ulei care a avut loc la Clubul Tineretului din Piatra Neamţ. Au urmat apoi o serie de expoziṭii începând cu anul 1992 la Râmnicu Vâlcea, în Franţa – 1993 ṣi 1995, Piatra Neamţ – 1996, Torrance  USA – 1997, Cupola Iaşi – 2002, 2005, Galeria Vert Piatra Neamţ 2003, Belgia – 2006, Bruxelles – 2007, Galeriile “Lascăr Vorel” – 2007, Top Art Iaşi – 2007, Galeria “7 Pietre” Piatra Neamţ – 2008, Galeria Cupola Iaşi – 2009,  la Bruxelles împreună cu Iulia Hălăucescu – 2009. Împreună cu Constantin Popovici a pus în anul 1995 bazele mişcării artistice “Punctul roşu”, iar în anul 2001 a publicat  cartea “Istoria Punctului roşu – estetism, metodă, viziune”.

* 19 aprilie 1962 – S-a născut Mihai Olteanu, la Rediu, Neamţ. Liceul de Artă Bacău. Expoziţii personale şi de grup, participă la tabere de creaţie. Realizează grafică de carte.

* 19 aprilie 1976 – A murit, la Piatra Neamţ, Sidonia Hogas, profesoară, memorialistă, fiica lui Calistrat Hogaş. După studii la Piatra-Neamţ, cu dascăli străluciţi, va urma Conservatorul din Iaşi, având-o profesoară pe Florica Mezincescu. A profesat la Ploieşti, iar după Război, la Piatra-Neamţ (Şcoala Particulară de Fete „Eugenia Popovici şi Valentina Focşa” ce va deveni Liceul de Fete, în prezent, Colegiul „Calistrat Hogaş” şi Şcoala Normală de Băieţi „Gh. Asachi”. În  septembrie 1939, organizează o cameră special amenajată, pentru vizitare, dedicată memoriei tatălui, în 1940, publică „Tataia – Amintiri din viaţa scriitorului Calistrat Hogaş”. În 1967, a donat statului casa părintească pentru a fi restaurată şi organizată ca muzeu memorial.

* 20 aprilie 1877 – S-a născut George-Emil Botez-Rareş, la Roman (d. 16. 09. 1935). Din raţiuni financiare, dictate de obligaţia de a-şi întreţine familia, efectuează traduceri şi semnează, mai ales în periodice. Primele povestiri publicate în Revista „Ovidiu” (Constanţa, 1904), două cărţi semnate Gheorghe Emilian. Debut în volum cu traducerea „Frida”, de André Theuriet (19010). Editează bimensualul „Zburătorul” (Galaţi, 1913), publicaţie literară, artistică, socială, în care va susţine rubrica de critică literară. Va edita „Flori de Crâng” (Bucureşti, 1932). În Ziarul „Minerva”, semnează anchete sociale, reportaje, articole pe teme economice şi, uneori, cronici teatrale (1914-1916). Pune bazele colecţiei Biblioteca Scriitorilor Iluştri (1919), unde vor fi publicate traduceri. Volume: „Zece zile prin Ardeal”, „Călina fiica codrilor, căpitan de haiduci”, „Grue haiducul”, „Fraţi de cruce”, „Viaţa, năzdrăvăniile şi păţaniile lui Păcală”, „Haiducul Miereanu”, „Bujor haiducul”.

* 20 aprilie 1900 – S-a născut Aurel Mărculescu (Aron Marcovici), la Piatra- Neamţ (d. 1947, la Botoşani). Liceul „Petru-Rareş”. În 1914, se stabileşte în Bucureşi..Ca ucenic la un bijutier, deprinde tehnica gravurii. Cu Scarlat Calimachi, editează la Botoşani ziarul „Clopotul” (1933).

* 21 aprilie 1874 – A apărut numărul 1 al revistei Corespondenţa Provincială, Piatra- Neamţ, gazetă cu profil variat (social, economic, comercial, ştiinţific şi literar). A apărut cu întreruperi până la 3 decembrei 1888, din septembrie 1896 până la 25 mai 1899 şi între ianuarie-februarie 1901, sub conducerea proprietarului său, C. V. Andreieş. Au colaborat la această revistă scriitorii Calistrat Hogaş, C. Gane., G. Melidon.

* 21 aprilie 1882 – A murit filosoful şi scriitorul Vasile Conta.

* 22 aprilie 1986 – A murit Mircea Eliade, istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filozof și profesor român la Universitatea din Chicago

Calendar (18 – 24 aprilie 2014), ZCH NEWS - sursa ta de informații

* 22 aprilie 1850 – S-a născut Veronica Micle, la Năsăud (d. 3. 08. 1889, Mănăstirea Varatic, Neamţ). În 1872, îl cunoaşte pe Mihai Eminescu la Viena. Debut cu două schiţe („Noul curier român”, 1972). Colaborări: „Convorbiri Literare”, „Familia”, „Revista Nouă”, „Revista Literară”. Antum, volumul „Poezii” (1887).

* 23 aprilie 1835 – S-a născut George Missail, la Trifeşti, Roman (d. 1906, Bucureşti), avocat, scriitor, publicist. Facultatea de Drept, Iaşi. Director în Ministerul Justiţiei din Moldova, prim-grefier al Înaltei Curţi de Justiţie, Secretar general al Ministerului justiţiei şi domeniilor. Membru al Ateneului Român împreună cu V. A. Urechia; vicepreşedinte al Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român. În 1867, participă la înfiinţarea Societăţii Transilvania, a cărui preşedinte a fost mult timp.Ca ziarist a colaborat la: „Steaua Dunării”, „Zimbrul”, „Vulturul”, „Ateneul Român”, „Binele Public”, „Traian”, „Trompeta Carpaţilor”, „Românul”, „Revista Română”, fiind apreciat ca unul din cei mai fecunzi publicişti. Volume: „Locotenentul Constantin Jorecu”, „Originile legislaţiei române”, „Chestiunea pensiunilor şi a recompenselor naţionale”, „Noţiunea de drept privat după Codicele român din timpul Alexandru Ioan I”, „Epoca lui Vasile Lupu şi Matei Basarab. Domnii Moldovei şi Ţării Româneşti (1632-1654)”, „ „Despre românii din Transilvania, în raporturile lor cu ungurii”, „Constantin Negri”, „Femeia, puterea şi educaţia ei”.

* 24 aprilie 2013 – A murit ziaristul Viorel Tudose. Născut în comuna Gârcina, la 26 noiembrie 1943, a urmat cursurile Liceului „Petru Rareş”, apoi a absolvit Facultatea de filologie ieşeană. A lucrat redactor la secţia culturală a ziarului „Ceahlăul” mai mulţi ani, după care a deţinut funcţia de secretar de redacţie. După 1989 a condus ziarul „Ceahlăul”, în calitate de redactor şef, apoi de director general. Făcând parte dintr-o generaţie de ziarişti intraţi în această breaslă după „dezgheţul” din anii 70, înainte de cunoscutele „teze” care aveau să paraziteze şi chiar să sufoce gazetăria românească, Viorel Tudose, alături de Cătălin Stupcanu (prietenul lui cel mai apropiat), Eugen Tureschi, Dumitru Buznea, Teodor Radu, Vasile Orăşanu, Dumitru Simionescu, Nichita Bistriceanu (ca să ne oprim la câţiva, doar la cei plecaţi dincolo!) a făcut ziaristică de calitate. Atât cât s-a putut în acele timpuri. Dar a şi crescut ziarişti tineri, după 1989, ajutându-i să-şi ia zborul prin propriile lor aripi.

Calendar (18 – 24 aprilie 2014), ZCH NEWS - sursa ta de informații

* 24 aprilie 2008 – A murit poetul Cezar Ivănescu. S-a născut la 6 august 1941, la Bârlad, a absolvit Facultatea de Filologie din Iaşi. A fost redactor la revista „Luceafărul”. Îndrumă în anii ’80 cenaclul Numele Poetului frecventat de tineri scriitori din toată ţara. Cezar Ivănescu își face debutul poetic în revista Flacăra Iașului in iunie 1959. În anul 1968 îi apare volumul de debut Rod, eveniment editorial de excepție despre care criticul Nicolae Manolescu scria: „Când în proză se va debuta cu cărți de valoarea Rodului lui Cezar Ivănescu, vom putea vorbi nu de o evoluție, ci de o adevărată revoluție. Volumul este încununat cu Marele Premiu al Festivalului național de poezie „Mihai Eminescu“, Iași, 1968, ediția întîi. Din 1968 este profesor de limba și literatura română în Ardeal și Moldova, apoi redactor la revista Argeş din Pitești. În 1971 începe spectacolele de muzică și poezie, cu propria-i orchestră, numită „Baaad“, preludiu la capodopera sa poetică de mai tîrziu intitulată La Baaad. În noaptea de 21 spre 22 decembrie, la Radio „Vocea Americii“ i se recită premonitor Doina despre Fiara cea Apocalipsă și despre marginalizarea poporului român). La 14 iunie 1990 este victima mineriadei, iar în urma agresiunilor extrem de dure, fizice și psihice suferite își revine greu după o lungă boală.

* 24 aprilie 1946 – S-a născut Dan Mironescu, la Bozieni, Neamţ, regizor. Institutul Politehnic, Bucureşti (1969), Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (1974). Autor a numeroase filme documentare.

Articolul precedentAprobarea caietului de sarcini tot sub semnul întrebării / Gânditorii… de la PSD
Articolul următorCELE MAI FRUMOASE POEZII ROMÂNEŞTI