pietricica turism

gunoi04

Aprobarea caietului de sarcini privind delegarea operării depozitului județean de deșeuri nepericuloase de la Girov, în ședința extraordinară a Consiliului Județean, care va avea loc, în această după amiază, este sub semnul întrebării. Consilierii județeni majoritari, reprezentând PSD și aliatul tradițional PDL, se întâlnesc abia astăzi pentru a decide, pentru a cincea oară, soarta caietului de sarcini. Mai mult, liderul de grup al consilierilor PSD spune că, deși ar fi trebuit să primească încă de miercuri după amiază mai multe documente de la firma de consultanță privind criteriile de selecţie referitoare la operator, acestea nu erau venite nici până joi, 16 aprilie.

”Nu ne-am decis încă, studiem, analizăm, ne gândim. Joi dimineață mă voi întâlni cu colegii mei pentru a analiza documentele primite de la UIP și pe cele cerute de la firma care asigură consultanța și asistența tehnică, dacă cele din urmă vor ajunge. Apoi vom discuta și vom vedea. Oricum, după întânirea de luni unde am discutat din nou despre criteriile de selecție a operatorului, au apărut niște lucruri noi în proiectul de hotărâre. Mă întreb de ce și de ce tocmai acum”, a spus consilierul județean Dan Constantin, șeful de grup al PSD, declarat incompatibil de Agenția de Integritate, lucru care nu pare să-l deranjeze deloc în dorința de a fi în tot și-n toate care au legătură cu mersul lucrurilor în Neamț.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini în vederea delegării către un operator a depozitului județean de deșeuri nepericuloase de la Girov a fost inițiat, așa cum era normal, de președintele CJ Neamț, Culiță Tărâță.

”Examinând expunerea de motive nr. 5350/2014 a domnului Gabriel-Lucian Vișan, consilier județean și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ;

Văzând raportul de specialitate nr. 53501/2014 al Direcției Generale de Dezvoltare Județeană, procesele verbale nr. 14181/2014, respectiv nr. 5506/2014 ale intâlnirilor de lucru organizate de un grup de consilieri județeni, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare.

Președinte,
Culi
ță Tărâță”

Expunerea de motive însă a fost întocmită și inițiată de consilierul județean Gabriel Vișan, președinte ADI Econeamț, care se chinuie de ceva timp încoace, să-și convingă colegii de necesitatea aprobării caietului de sarcini.

”Prezentul Caiet de Sarcini privind delegarea operării depozitului de deșeuri nepericuloase Girov, a fost elaborat de Asociația SC Project Developer SRL, SC Compania – SC Compania de Consultanță și Asistență Tehnică SRL, care asigură asistență tehnică CJ Neamț, în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare.

În conformitate cu prevederile legale, indiferent de cum este organizată gestiunea serviciului de salubrizare a localităților, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară în baza unui caiet de sarcini aprobat prin hotărârea organelor deliberative ale unităților sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară după caz. După cum s-a consemnat în procesul verbal al întâlnirii de lucru din 31.01.2014, în urma discuțiilor avute cu consilierii județeni, au fost furnizate toate informațiile solicitate de către aceștia, fiind clarificate aspectele referitoare la modificările necesare a fi aduse conținutului caietului de sarcini. Ulterior întâlnirii de lucru au fost operate de către membrii echipei de Asistență Tehnică și a biroului de implementare a proiectelor, toate modificările și completările stabilite. În data de 14.04.2014 a avut loc o întâlnire de lucru, fapt consemnat în procesul verbal nr. 5506 din 14.04.2014, din care a rezultat că este necesar ca în proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru delegarea operării depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov să se introducă un articol prin care să se aprobe criteriul de atribuire al procedurii de achiziții publice a contractului de delegare a operării depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov.

În urma discuțiilor se propune plenului CJ Neamț unul din criteriile stabilite de legislația în vigoare: prețul cel mai scăzut; oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Precizăm că cele două criterii vor fi prezentate în scris tuturor consilierilor județeni în vederea adoptării celei mai bune variante. Având în vedere cele mai sus menționate, am inițiat și redactat proiectul de hotărâre anexat pentru aprobarea caietului de sarcini privind delegarea operării depozitului județean de deșeuri nepericuloase de la Girov, pe care îl supun dezbaterii și aprobării dv”, se arată în expunerea de motive atașată proiectului de hotărâre. (I. CĂLIN)