primaria bicaz

Consiliul Local Bicaz a stabilit, în cea mai recentă ședință, din 24 octombrie, impozitele și taxele locale pentru anul 2014. Astfel, pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri și terenuri, datorat pe întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv de către contribuabili se acordă o bonificație de 5%. La capitolul sancțiuni, în cazul persoanelor fizice, cei care vor depune peste termen declarațiile de impunere vor fi sancționați cu o amendă între 70 și 279 de lei. În cazul persoanelor juridice contravențiile se înăspresc considerabil, cu 300%.  Valorile amenzii pornesc de la 280 de lei și pot ajunge până la 1.116 . Nici în cazul celor care nu depun declarațiile de impunere sau depășesc termenul de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora nu scapă de amendă. Ești persoană fizică, ești bun de plată până la 696 lei. Pentru persoanele juridice amenda urcă până la 6.312 lei. Contravenția mai poate fi „îndulcită”, până la jumătate, numai în cazul în care contravenientul achită amenda pe loc sau în termen de 48 de ore. Locuitorii ar mai trebui să știe că în cazul unei calamități naturale sunt scutiți de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren precum și a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism. Un alt ajutor se acordă pentru imobilele unde au fost executate lucrări de intervenție, pe cheltuiala proprie. Reducerea impozitului pe clădiri va fi cu 20% mai mică și se va aplica pentru o perioadă de 7 ani. (M.T.)