MASURA 1 – Consolidarea competitivitatii zonei prin investitii in sectoare complementare pescuitului si acvaculturii

Denumire program: Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime

Prioritate UE: Prioritatea Uniunii Europene 4

Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale

Masura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala

Strategia de Dezvoltare Locala Integrata a Zonei Pescaresti Neamt 

Numar Apel : 5 / 2020

MASURA 1 – Consolidarea Competitivitatii Zonei prin Investitii in Sectoare Complementare Pescuitului si   Acvaculturii

Solicitanti eligibili: SRL-uri, PFA-uri, II-uri, Intrep. Familiale, IMM-uri, Organisme de drept public, ONG-uri, alti beneficiari eligibili conform Ghidului Solicitantului Masura 1;

  • Data de la care pot fi depuse cereri de finantare –   08.05.2020 incepand cu  ora 08:00
  • Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare –   09.06.2020 pana la ora 16:00.
  • Alocarea financiara totala aferenta apelului de proiecte: Masura 1 –  2.173.329,28 lei / 475.106,96 euro
  • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/21.01.2019 emisa de AM POPAM: 1 euro = 4,5744 lei
  • Modalitatea de depunere a cererilor de finantatre: In cadrul prezentului apel de depunere proiecte, cererile de finantare si documentele anexate, vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 in format electronic, doar in intervalul mai sus mentionat.
  • Valoarea maxima eligibila a unui proiect nu poate depasi 1.829.760 lei / 400.000 euro
  • Valoarea maxima eligibila a ajutorului public nerambursabil: 914.880 lei / 200.000 euro;
  • Valoarea minima eligibila a ajutorului public nerambursabil: 22.872 lei / 5.000 euro;
  • Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si de eligibilitate mentionate in Ghidului Solicitantului. Procedura de evaluare si selectie este afisata pe site-ul flagneamt.ro ;
  • Orice alte informatii se pot solicita de la Asociatia Grupul Local Pescaresc Neamt (FLAG Neamt), Aleea Parcului, nr. 1, Savinesti, judetul Neamt, tel: 0759012134, e-mail: neamt@gmail.com , www.flagneamt.ro.