pietricica turism

Măsurile întreprinse în perioada ianuarie-octombrie 2014 au condus la obţinerea următoarelor rezultate (încasări prin aplicarea măsurilor de executare silită 83,53 milioane lei):

* s-au comunicat somaţii pentru debite în sumă de 237,27 milioane lei; încasări după emiterea somaţiilor: 43,19 milioane lei;

* s-au aplicat popriri bancare pentru debite în sumă de 77,78 milioane lei;

încasări din popriri bancare: 28,20 milioane lei;

* s-au aplicat popriri pe venituri la terţi pentru debite în sumă de 27,84 milioane lei; încasări din popriri pe venituri la terţi : 5,20 milioane lei;

* s-au instituit sechestre asupra bunurilor mobile în valoare de 7,89 milioane lei; în urma valorificării bunurilor mobile s-a obţinut suma de 0,12 milioane lei;

* s-au instituit sechestre asupra bunurilor imobile în valoare de 9,27 milioane lei; în urma valorificării bunurilor imobile s-a obţinut suma de 1,21 milioane lei;

* plăţi efectuate de debitori după instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile şi imobile: 5,61 milioane lei. (AJFP Neamţ)