Nemțenii care au contracte de asigurare sociale, încheiate în baza venitului minim aferent anului 2017, trebuie să-și înnoiască documentele, pentru corelarea bazei de calcul a contribuției datorate, odată cu trecerea contribuțiilor sociale la angajat. ”La această dată sunt active 2.610 contracte de asigurare încheiate în temeiul Legii 263/2010, din care 2.477 de contracte sunt încheiate la un venit lunar asigurat mai mic decât valoarea minimă a venitului lunar asigurat pentru anul 2018, în sumă de 1.457 lei”, a declarat Oana Fodor, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Neamț, referitor la depunerea declarației individuale de asigurare.

Casa de Pensii Neamț precizează că, potrivit ultimelor reglementări aduse de OUG 103/2017, contractul de asigurare socială se poate încheia de orice persoană și pentru ”completarea venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie”. Oana Fodor mai spune că un contract de asigurare socială se încheie în formă scrisă între persoana interesată ”sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială, și casa teritorială de pensii competentă, adică cea din localitatea de domiciliu sau reședință a persoanei, contractul de asigurare socială producându-și efectele de la data când a fost înregistrat la casa teritorială de pensii”.

O noutate adusă de ultimele reglementări stabilește că neplata contribuției de asigurări sociale pe 6 luni consecutive atrage rezilierea contractului direct de casa de pensii cu care a fost încheiat. Contribuția se calculează la venitul lunar asigurat, așa cum a fost declarat de persoană, și nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (conform art.5 din OUG nr.116/2017). ”Asiguraţii datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă stabilită prin lege, respectiv 25% potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal”, mai spune Oana Fodor.

Din 6 ianuarie 2018, prin legea bugetului de asigurări sociale de stat pe acest an, intrată în vigoare, a fost stabilit un câștig salarial mediu brut în valoare de 4.162 lei, astfel că venitul minim pe care se poate asigura o persoană este de 1.457 lei, iar contribuția lunară de achitat este de 364 lei (față de venitul minim asigurat în anul trecut, care era de 1.096 lei și contribuția lunară aferentă de 288 lei). (C.I.)