Începând cu 6 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de înmormântare a crescut la 4.162 lei, față de 3.131 lei, pentru persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensie ori sunt pensionari și este la jumătate (2.081 lei) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. Majorarea ajutorului este raportată la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și ”se acordă pentru decesele survenite începând cu data de 6 ianuarie 2018”, declară Oana Fodor, purtătorul de cuvânt al CJP Neamț.

Pentru decesele survenite în perioada 1-5 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces este tot cel vechi, în valoare de 3.131 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, respectiv 1.566 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. ”În perioada 3-8 ianuarie 2018, la sediul CJP Neamț au fost înregistrate 138 cereri de acordare a ajutorului de deces, din care 100 de cereri au fost înregistate în perioada 3-5 ianuarie 2018, când CJP Neamț a fost în imposibilitate de a achita aceste drepturi. Din aceste 138 de cereri, la această oră sunt prelucrate și achitate 88 cereri, urmând ca celelalte 50 de cereri să fie achitate cu celeritate”, mai spune purtătorul de cuvânt.

O altă noutate adusă de reglementările în domeniu prevede ca ajutorul de deces să fie acordat în decurs de 3 zile lucrătoare de la solicitare. ”Banii se acordă de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj – în cazul decesului șomerului ori a unui membru de familie al acestuia – și de către casa teritorială de pensii – în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului membru de familie al acestuia”, explică Oana Fodor, care adaugă că, de la 1 ianuarie, acest ajutor este acordat de CJP Neamț solicitanților care fac dovada că sunt asigurați sau pensionari.

Documentele doveditoare ce trebuie să fie prezentate casei teritoriale de pensii, în vederea obținerii ajutorului de deces, sunt:

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11;

– certificat de deces (original şi copie);

– act de identitate al solicitantului (original şi copie);

– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

– act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

– adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

Pentru solicitanții de ajutor de deces, aferent persoanelor asigurate (în temeiul unui contract de muncă, a unei declarații de asigurare sau unui contract de asigurare) depunerea documentelor se realizează la Biroul Evidență Contribuabili, aflat la etajul I al Casei Județene de Pensii Neamț.

Verificarea calității de asigurat se face pe baza unei adeverințe, emise în acest sens de către angajator, și a Registrului asiguraților sistemului public de pensii. (C.I.)

Articolul precedent2.500 de nemțeni au de dat mai mult la propria pensie
Articolul următorJandarmeria Neamț s-a îmbogățit cu 4 absolvenți
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.