pietricica turism

120 de cadre didactice din județul Neamț vor susține joi, 20 aprilie, la Colegiul Național “Calistrat Hogaș” proba scrisă a Examenului Național de Definitivat, sesiunea 2017. Accesul candidaților se va face în intervalul orar 8:00-8:45, numai pe baza actului de identitate valabil, lipsa acestuia având drept consecință eliminarea candidatului din examen. Proba va începe la ora 10:00 și va dura 4 ore. Cei 120 de candidați sunt înscriși la 29 de discipline. Devansat din august în aprilie, Examenul Național de Definitivat vine cu reguli noi pentru candidați. Susținerea probei scrise a fost precedată de două inspecții la clasă și evaluarea portofoliului profesional personal.

“Pentru a putea susține proba scrisă, pe lângă condițiile privind vechimea efectivă de predare și calificativul Bine sau Foarte bine – condiții care se mențin din sesiunile anterioare – candidații trebuie să îndeplinească și criteriul mediei. Media aritmetica a notelor finale la inspectii si portofoliu trebuie să fie minimum 8 (opt), dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective (nota celor două inspecții la clasă, nota obținută la portofoliul profesional și nota obținută la proba scrisă)”, se arată în metodologia acestui examen național.

Proba scrisă va conține două subiecte: unul axat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60 la sută) și un altul centrat pe metodica pregătirii specialității (cu o pondere de 30 la sută). Celelate 10 procente vor fi acordate din oficiu.

“Sunt mai puțini candidați înscriși decât în anii trecuți. Cei care vor să se retragă din examen o pot face până la ora 13:00. În ultima oră de examen nu mai pot renunța. Mă gândesc că anul acesta nu vor mai apela la această metodă, deoarece Definitivatul nu mai are limită de timp. Un cadru didactic poate susține examenul de Definitivat de cel mult trei ori fără a plăti taxă. În cazul în care nu-l va promova va trebui ca în sesiunea următoare să achite o taxă stabilită de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. Tezele se vor corecta în 6 centre universitare“, a declarat profesoara Elena Laiu, inspector școlar general adjunct în cadrul ISJ Neamț.

Primele rezultate vor fi afișate pe 25 aprilie, contestațiile putând fi depuse în zilele de 25 și 26 aprilie. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 30 aprilie.(Ana MOISE)