jandarmerie 01

Pe 1 septembrie, jandarmii sărbătoresc împlinirea a 120 ani de la înfiinţarea, în 1893, a Jandarmeriei Rurale. La acea dată, a intrat în vigoare “Legea pentru organizarea Gendarmeriei Rurale”, promulgată prin Decret Regal de către Carol I, lege care prevedea „instituirea unui Corp de pază şi ordine cu caracter militarizat în toate localităţile rurale din ţară, deoarece structurile anterioare nu făceau faţă situaţiei complexe de pe teren şi nu corespundeau unui stat modern european”. Este demn de remarcat faptul că această lege a pus accentul pe atribuţiile Jandarmeriei Rurale de a „veghea în localităţile rurale la siguranţa publică, la menţinerea ordinii şi executarea legilor”, stipulându-se, totodată, garantarea unei circulaţii normale şi civilizate pe principalele căi de comunicaţie ale ţării.

În toate comunele se înfiinţau plutoane, companii, secţii şi pichete de jandarmerie, aflate în subordinea directă a primarilor. Din punct de vedere al misiunilor de poliţie judiciară, jandarmii se subordonau judecătorilor de instrucţie şi procurorilor.      

Nu mult timp după aplicarea legii din 1893, în fostul judeţ Neamţ, s-a organizat Compania de Jan­darmi Neamţ, o Secţie de jandarmi pe lângă Subprefectura jude­ţului Neamţ şi câte una în marea majoritate a comunelor rurale. Efectivul era de „35 de gendarmi, din care 21 gendarmi călare (3 sergenţi majori, plutonieri, 7 sergenţi şefi de staţiuni, 21 gendarmi) şi 4 gendarmi pedeştri (un sergent şi 3 gendarmi)”.

Modificările aduse în 1908 acestei legi conturau mai precis organi­zarea jandarmeriei în cadrul judeţelor.

Astfel legiuitorii au atribuit jandarmeriei sarcini de poliţie administrativ-preventivă şi de natură judiciară. Acesteia îi reveneau obligaţiile să efectueze cercetări şi anchete, să urmărească şi, după caz, să aresteze pe cei ce încălcau legile, să-şi aducă sprijinul pentru aplicarea legilor, la încasarea impozitelor, executarea hotărârilor judecătoreşti, ducerea la îndeplinire a ordinelor de rechiziţii şi con­centrare.

Deşi, în următorii ani posturile de jandarmi din judeţul Neamţ au crescut numericeşte, totuşi, până în 1938, nu se orga­nizase în fiecare comună câte un post de jandarmi. Legea din iunie 1939 prevedea că, raza de activitate a unui post de jandarmi este constituită din teritoriul mai multor comune şi numai în cazurile în care densitatea populaţiei, importanţa comunei sau interesele ordi­nii şi siguranţei publice ar cere, atunci aceasta se putea reduce la o singură unitate administrativă.

Al doilea război mondial aduce schimbări profunde în viaţa jandarmilor, instituţia fiind aproape desfiinţată, posturile de jandarmi trecând în subordinea noilor structuri de ordine şi siguranţă publică adaptate după modelul sovietic. (Z.C.H.)

Articolul precedentManagementul Deşeurilor în întârziere
Articolul următorBahna: Proiecte mari, bani puțini