0:00

10 decembrie, Ziua Avocatului European – Mesajul Baroului Neamţ, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiEste deja luna decembrie și o mare parte din gânduri sunt îndreptate, după cum este și firesc, către momentele în care urmează să sărbătorim Sfântul Nicolae, Crăciunul, trecerea în Noul An.

Acestora însă li se alătură ziua de 10 decembrie, Ziua Avocatului, care în acest an, este dedicată unuia dintre cele mai importante drepturi ale omului, și anume liberul acces la justiție, consacrat de Declarația universală a drepturilor omului (prin articolul 10) și garantat de Constituția României (prin articolul 21).

Exercițiul acestui drept nu echivalează însă cu liberul acces la dreptate, întrucât, oricât am dori să fie așa, justiția pare a se manifesta în relația cu justițiabilii ca având cel puțin ochii acoperiți, ferindu-ne astfel în a o prezenta drept „oarbă”.

În fața celor care aplică legea, în litera și nu în spiritul ei, în fiecare dosar supus analizei și soluționării vor fi prezentate cel puțin două fațete ale dreptățiii: cea a reclamantului (cel care se adresează instanțelor) și cea a pârâtului (cel împotriva căruia se îndreaptă cererea), instanța urmând a se manifesta ca instrument al justiției prin hotărârea pe care o va pronunța.

De cele mai multe ori însă nici una dintre părți nu va fi mulțumită de justiția aplicată de judecător, întrucât aceasta nu va corespunde dreptății pe care au solicitat-o, prin raportare directă la realitatea subiectivă a fiecăruia. În aceste cazuri nemulțumirile derivă și din necunoașterea prevederilor legale, lipsa unei forme juridice a cererilor formulate, neîndeplinirea unor obligații puse în vedere de către instanță.

Esențială pentru a se evita perpetuarea unor astfel de situații este apelarea la cunoștințele unui specialist, un avocat, înainte de a ne adresa instanței de judecată. Una dintre cele mai importante faze ale actului de justiție este cea prealabilă formulării cererii, cea în care viitorul justițiabil, cel care va formula o cerere, care va solicita recunoașterea drepturilor lui și sprijinul statului pentru protejarea sau obținerea acestora, trebuie să fie informat cu privire la prevederile legale aplicabile, costurile care urmează a fi suportate, durata probabilă a procesului, drepturile și obligațiile care îi incumbă (pentru că dreptului de a avea liber acces la justiție îi corespunde obligația de a respecta prevederile legale și dispozițiile instanței de judecată).

10 decembrie, Ziua Avocatului European – Mesajul Baroului Neamţ, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiÎn condițiile în care normele juridice sunt într-o continuă modificare, dar având în vedere și vastitatea acestora, apelarea la cunoștințele și serviciile unui specialist al dreptului, avocatul, este obligatorie, mai ales că magistraților le este interzis prin lege să acorde consultanță juridică, fiind doar obligați în a stărui pentru aflarea adevărului, dar nu a se substitui efectiv părților, acestora revenindu-le obligația de a-și propune probele pe care le consideră utile pentru ca instanța să aibă efectiv posibilitatea de a percepe în mod corect situația sau cererea dedusă judecății.

Ceea ce este deosebit de important pentru viitorii justițiabili, dar și pentru cei care deja au o astfel de calitate, este să înțeleagă faptul că drepturile lor sunt garantate de lege, însă mai înainte de orice este obligatoriu să le cunoască, să ceară să le fie respectate, să preîntâmpine sau să oprească abuzurile manifestate față de ei. Accesul liber la justiție nu presupune în mod automat obținerea unei soluționări favorabile cererii justițiabilului, mai ales în condițiile în care acesta se adresează instanței fără consiliere juridică de specialitate.

În condițiile în care justițiabilul este asistat de către avocat, acesta din urmă va da formă juridică solicitării părții pe care o reprezintă, dreptul la apărare fiind astfel garantat, va transmite instanței cererile clientului său, va răspunde cererilor părții adverse, va consilia în permanență justițiabilul cu privire la strategia care se impune a fi urmată în cauza respectivă, va explica justițiabilului solicitările instanței.

Avocatul va fi, din punct de vedere al rolului său pe scurt arătat anterior, un filtru juridic între justițiabil și instanță, un garant al respectării dreptului la apărare și la liber acces la justiție,  dar și între instanță și justițiabil, garantând astfel transmiterea corectă către parte a solicitărilor acesteia, facilitând actul de justiție și asigurând astfel soluționarea cu o celeritate sporită a cauzelor în care răspunde (față de cele în care partea nu apelează la serviciile unui avocat).

Prin activitatea pe care o prestează în favoarea părții pe care o asistă avocatul are un rol determinant în aplicarea corespunzătoare a normelor juridice, reușind de cele mai multe ori să ridice vălul de pe ochii justiției, la care făceam trimitere la începutul expunerii noastre. Depinde și de justițiabil dacă acest văl va fi înlăturat cu totul sau nu, astfel încât cei care aplică legea să vadă efectiv în ce parte înclină balanța justiției: spre dreptatea reclamantului, sau spre dreptatea pârâtului.

Sărbătorind Ziua Avocatului celebrăm totodată și garantarea dreptului liberului acces la justiție al oricărui cetățean, în cunoștință de cauză, consiliat și protejat din punct de vedere juridic, în calitatea sa de justițiabil. (CONSILIUL BAROULUI NEAMŢ)

Articolul precedentSâmbătă la Târgul de Crăciun
Articolul următorArtişti nemţeni, expozanţi la Galeriile “Luchian” Botoşani
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.