1 ianuarie 1925 / Prima unitate de pompieri din Piatra-Neamț, ZCH NEWS - sursa ta de informații

În fondul Primăria Piatra-Neamţ, dosar 53/1924 fila 3, se află o adresă a Direcţiei Administraţiei şi Contabilităţii Comunale din Ministerul de Interne nr. 16042/3 martie 1923, referitoare la înfiinţarea Unităţii de Pompieri Militari. Iată conţinutul acestei adrese:

„…Ministerul de Război luând act de numeroasele intervenţiuni făcute de diferite oraşe spre a li se înfiinţa unităţi de pompieri militari a admis să se pună la dispoziţia Ministerului de Interne, numărul de oameni de care va avea nevoie spre a se înfiinţa atare unităţi, cu condiţiunea ca întreţinerea completă a acestor pompieri să cadă în sarcina comunelor respective. Din calculele făcute de către serviciul Inspectoratului Pompierilor Militari, rezultă că întreţinerea unui soldat pompier va costa aproximativ suma de 1500 lei anual în care va intra absolut toate cheltuielile necesare pentru funcţionarea serviciului de incendiu, în ea fiind cuprinse cheltuielile de hrană, îmbrăcăminte, soldă, hrană şi potcovit pentru cai, reparaţiuni eventuale la materialul de incendiu, încălzit, igienă şi salubritate, întreţinerea de cazărmi, cheltuieli de cancelarie şi de întreţinere a comandantului, proporţia fiind la 100 pompieri – 2 ofiţeri, 5 reangajaţi 7 sergenţi, 13 caporali, 80 soldaţi şi 48 de cai. […] Cea mai mică unitate ce se poate da de către Ministerul de Război este de 20 oameni cu un reangajat care va fi comandantul unităţii. La organele mai mari, numărul oamenilor din unitate se va socoti de un pompier pentru fiecare mie de locuitori, sub acest efectiv o formaţie de pompieri neputând lucra în condiţiuni satisfăcătoare. Primăria trebuie să pună la dispoziţia pompierilor o cazarmă bine îngrijită, higienică şi suficient de confortabilă. De asemeni, este de dorit ca chiar în cazarma de pompieri să se amenajeze locuinţă pentru comandant, ştiut fiind că numai incendiile la care se lucrează priceput şi energic din primul moment au şanse de a fi stinse.”

La 4 septembrie 1924, Primăria Piatra-Neamţ răspunde Ministerului de Război, Inspectoratului Pompierilor Militari Bucureşti: „în conformitate cu ordinul Ministerului de Interne nr. 16042 din 3 martie 1923, dorind ca această comună să înfiinţeze o unitate de pompieri militari, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune să mi se destineze cu începere de la 1 ianuarie 1925 o unitate compusă din 30 de soldaţi cu gradele si caii necesari şi a ne comunica modalitatea de plată a subvenţiei anuale ce se cuvine pentru întreţinere, spre a se avea în vedere la formarea bugetului pe anul 1925, iar trupa cu gradele şi caii necesari vor trebui să fie prezenţi la primărie la ziua de 1 ianuarie 1925”.

Aşadar, Unitatea de Pompieri Militari din urbea noastră a luat fiinţă la 1 ianuarie 1925. (Prof. Gh. RADU)

Articolul precedentInterviu cu Nicolae SCURTU, cel mai important istoric literar
Articolul următorABC artistic, educație plastică