Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România solicită Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații rezolvarea situației recepționării emisiunilor postului național Radio România Actualități. O bună parte a populației din mediul rural nu recepționează postul național, post pentru care consumatorii români sunt obligați să plătească. În mediul rural, în dotarea tehnică a populației, predomină receptoarele cu unde medii, aspect care duce la un grad scăzut de recepție a postului național. În zonele din nord, Suceava, Neamț pe lungimile de undă de regulă ocupate de Radio România apar posturi din Ucraina.

În anumite zone aceste pierderi sunt parțial compensate de stațiile de radio locale care emit pe frecvențe medii.  Legea 41/1994 de organizare și funcționare a Societății Române de Radiodifuziune, prevede printre obligațiile impuse pentru postul național de radio și pe aceea de a fi “recepționat în bune condiții de calitate în toate zonele țării, inclusiv în cele de graniță, atât de către populația din mediul urban, cât și de cea din mediul rural, indiferent de condițiile meteorologice sau de relief”. Pentru acest serviciu consumatorii români achită lunar prin factura de energie electrică suma 6,5 lei.

“Nu contestăm necesitatea existenței unui post național care să asigure comunicarea aspectelor care țin de sfera interesului național către toții cetățenii  români dar nu putem să nu sesizăm că, în acest moment, consumatorii români plătesc un serviciu pe care nu îl primesc”, precizează  Președintele APC Romania, conf. univ. dr. Costel Stanciu.

Taxa radio-tv a fost şi rămâne un subiect sensibil legat de obligativitatea consumatorilor de a achita un serviciu  pe care unii dintre ei nu îl folosesc și în acest context, APC România atrage atenția autorităților în domeniu de necesitatea furnizării acestui tip de serviciu în condiții optime către toți plătitorii lui, fără excepție. Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC România) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înființată în 10 februarie 1990.

APC-România este singura organizaţie de utilitate publică, membră a Organizației Europene a Consumatorilor, care are ca principal obiectiv apărarea, promovarea și reprezentarea prin toate mijloacele legale ale drepturilor și intereselor consumatorilor în raporturile cu operatorii economici și instituțiile statului. (Z.C.H.)