muncitori constructii

1. Producţia industrială realizată

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna decembrie 2013, comparativ cu luna noiembrie 2013, a înregistrat o scădere cu 22,9%, determinată de realizarea unor producţii mai mici în industria prelucrătoare (-24,3%) şi în industria extractivă (-2,3%).

Industria bunurilor de capital şi industria energetică au înregistrat producţii mai mari faţă de luna noiembrie 2013, iar restul marilor grupe industriale a înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna decembrie 2013, comparativ cu luna precedentă, semnificativă fiind scăderea din industria bunurilor intermediare (-29,1%).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna decembrie 2012, producţia industrială (serie brută) realizată în luna decembrie 2013 a fost cu 8,9% mai mică, scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici în industria prelucrătoare.

Majoritatea marilor grupe industriale a înregistrat creşteri ale producţiei realizate în luna decembrie 2013, comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, mai accentuată fiind creşterea de producţie din industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+42,4%). Producţia realizată de industria bunurilor de capital şi de industria bunurilor intermediare a fost sub nivelul celei realizate în luna decembrie 2012 cu 42,1%, respectiv 20,8%.

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.–31.XII.2012

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-decembrie din anul 2013 s-a situat sub nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2012 cu 6,1%, datorită scăderilor înregistrate de sectorul reprezentat de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi de industria prelucrătoare.

Cu excepţia industriei bunurilor de uz curent, care a înregistrat o creştere cu 6,7% peste nivelul producţiei realizate în perioada ianuarie-decembrie din anul 2012, restul marilor grupe industriale a realizat producţii mai mici, semnificativă fiind scăderea din cadrul industriei bunurilor de capital (-18,0%).

2. Cifra de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri realizată de întreprinderile cu activitate principală de industrie, în luna decembrie 2013, a fost cu 20,4% mai mică faţă de luna noiembrie 2013, scădere înregistrată atât de industria prelucrătoare, cât şi de industria extractivă.

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna decembrie 2013, a fost cu 1,2% mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creşterii producţiei realizate în industria extractivă.

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.–31.XII.2012

În perioada ianuarie-decembrie din anul 2013, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 5,0% mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-decembrie 2013 a fost realizată în proporţie de 53,9% pe piaţa internă şi 46,1% pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,6% de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,4% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 52,0% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 44,0% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

3. Comerţ internaţional

3.1 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.X.2012

În perioada 1.I.-31.X.2013, exporturile FOB au însumat 343694 mii Euro, mai mici cu 10,8% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 245676 mii Euro, mai mici cu 14,5% faţă de perioada 1.I.-31.X.2012.

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna octombrie 2013, exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna septembrie 2013 cu 1898 mii Euro (+5,2%), iar importurile CIF au fost mai mari cu 182 mii Euro (+0,8%) faţă de luna anterioară.

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna octombrie 2013, exporturile FOB au fost mai mari cu 188 mii Euro (+0,5%) faţă de luna octombrie 2012, iar importurile CIF au fost mai mici cu 14295 mii Euro (-37,0%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent. (Direcţia Regională de Statistică Neamţ)