Penitenciarul-BacauVeşti bune pentru angajaţii (personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special) din sistemul penitenciarelor: soldele sau salariile de merit (la nivelul anului 2009) vor fi cuprinse în soldele sau salariile de funcţie, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Muncii.

“Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie sau salariile de funcţie în care nu a fost cuprins cuantumul soldei de merit/salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind cuantumul soldei de merit/salariului de merit. Corecțiile aduse soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare”, se precizează într-un comunicat de presă al Ministerului Muncii.

De asemenea, orice alte drepturi salariale, care nu fac parte din solda lunară brută, rămân la nivelul lunii iulie 2016.

“Tot din august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, se specifică în acelaşi comunicat. (ZCH NEWS)