pietricica turism

Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în ultimele sesiuni de cel puțin două ori examenul de bacalaureat și care se prezintă la toate probele examenului de bacalaureat, trebuie să achite suma de 240 de lei.

În celelalte cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile trecute de cel puțin două ori examenul de bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare examinării fiecărui candidat.

O taxă de 50 de lei vor achita și absolvenții învățământului liceal, filierele vocațională și tehnologică, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de certificare a calificării și care se prezintă la examen. (Ana MOISE)