tg magazin bisericesc 01Un teren din curtea fostei primării a oraşului Târgu-Neamţ va fi dat în folosinţă gratuită către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, pentru construcţia unui magazin bisericesc. Acum în zonă se regăsesc sediul celor de la Fisc, al societăţii ECO TG, două sedii de partide politice şi sediul Serviciului pentru Evidenţa Populaţiei. Primăria a luat act de un Raport al Corpului de Control al Prefecturii nr. 10689/25.08.2015, care spunea că darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 992 mp, teren aparţinând domeniului public al oraşului, către Parohia “Adormirea Maicii Domnului” nu se justifică din moment ce conform Contractului de dare în folosinţă gratuită nr. 160/21.12.2009, nu există edificate construcţii de niciun fel.

tg magazin bisericesc 02Din suprafaţa de 992 mp, 330 mp se află în curtea fostei primării, unde, ca urmare a unei adrese venite din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei cu nr. 18324 din 02.09.2015, se aduce la cunoştinţa primăriei necesitatea unui spaţiu în vederea edificării unui magazin pentru comercializarea obiectelor de cult şi carte religioasă. În acest sens, aleşii locali din Târgu-Neamţ vor avea de dezbătut în şedinţa ordinară de joi 17 decembrie două proiecte de hotărîri. Este vorba de proiectul nr. 10 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă totală de 992 mp atribuit către Parohia “Adormirea Maicii Domnului” şi proiectul nr.11, privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei Arhiepiscopia Iaşilor. De remarcat că toate cheltuielile privind lotizarea şi dezmembrarea terenului cad în sarcina Mitropoliei, iar lucrările de construcţie a magazinului bisericesc vor începe în termen de un an de zile de la data semnării contractului, neîndeplinirea acestor obligaţii ducând la rezilierea contractului. (C.T. STURZU)