cetatea neamt

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în perioada ianuarie-februarie 2014, a fost de 209.404 locuri-zile, cu 6,8% mai mică faţă de perioada ianuarie-februarie 2013.

În perioada ianuarie-februarie 2014, structurile de cazare din categoria 3 stele au deţinut ponderea cea mai mare (60,3%)  în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, faţă de 56,0% în perioada ianuarie-februarie 2013. În perioada 1.I.-28.II.2014, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, numărul sosirilor a totalizat 14.112, fiind mai mare cu 7,8% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. La sosirile turiştilor români au fost înregistrate creşteri cu 6,8%, iar la turiştii străini creşteri cu 22,8%. Înnoptările au fost în număr de 27.785, fiind cu 42,8% mai mare decât numărul înnoptărilor din  perioada 1.I.-28.II.2013. În perioada analizată, ponderile cele mai mari în numărul sosirilor şi al înnoptărilor au fost înregistrate de hoteluri: 49,7%, respectiv  63,5%, urmate de pensiunile agroturistice cu 31,9%, respectiv 24,1% în numărul total al sosirilor, respectiv al înnoptărilor pe total judeţ.  În această perioadă, cel mai mare număr de sosiri ale turiştilor s-a înregistrat în structurile de cazare din categoria 3 stele (9.652 sosiri, ceea ce reprezintă 68,4% din numărul sosirilor pe total judeţ), urmat de numărul sosirilor din structurile de cazare din categoria 4 stele (2930 sosiri, ceea ce reprezintă 20,8%).

schit ceahlau

Piatra Neamţ, localitatea cea mai vizitată

Localitatea cea mai vizitată de turişti este Piatra Neamţ (27,4% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în primele 2 luni ale anului 2014). Pe locul al doilea se află localitatea Roman (17,9% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (13,1% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Ceahlău (11,3% din numărul total al sosirilor turiştilor). Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 2,0 zile/turist, la turiştii români de 1,9 zile/turist şi la turiştii  străini  a fost de 2,3 zile/turist. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (90,2%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat  63,3% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ. Numărul cel mai mare de turişti străini care au vizitat judeţul Neamţ în perioada ianuarie-februarie 2014 provine din: Italia (23,4% din totalul turiştilor nerezidenţi), Federaţia Rusă (16,1%), Germania (9,0%).

În perioada analizată, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, pe categorii de clasificare, cele mai mari creşteri ale numărului de sosiri s-au înregistrat la structurile de cazare din categoria 4 stele (cu 19,8%) şi la cele din categoria 3 stele (cu 4,6%).Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în perioada 1.I.-28.II.2014  de 13,3% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 4,6 puncte procentuale mai mare faţă de perioada 1.I.-28.II.2013.

În luna februarie 2014, în activitatea de turism  au funcţionat 109 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Autoritatea Naţională pentru Turism şi  care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 1.632 şi un număr total de locuri oferite turiştilor de 3.298. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune, în luna februarie 2014, a fost de 89.816 locuri-zile, cu 17,3% mai mică  faţă de aceeaşi lună a anului 2013. Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin  hotelurile (38,2%), urmate de pensiunile agroturistice (33,2%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 28,6%. În luna februarie 2014, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 2,6%, iar înnoptările au înregistrat creşteri cu 39,6%.

94% – turişti români

Sosirile turiştilor români în luna februarie 2014 au reprezentat 93,8% din numărul total de sosiri (faţă de 95,0% în luna februarie 2013), în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 7,2% (faţă de 5,0% în luna februarie 2013). Comparativ cu luna februarie 2013, numărul sosirilor turiştilor români a fost în creştere cu 1,3%, iar numărul  sosirilor turiştilor străini în creştere cu 26,7%. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 42,5% în luna februarie 2014 faţă de luna februarie 2013, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat creşteri cu 12,4%. În luna februarie 2014, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 50,2% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 30,2% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 67,7%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna februarie 2014, s-au cazat în unităţile de cazare din categoria 3 stele. Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (45,6%), urmat de hotelurile de 4 stele (43,8%).

În luna februarie 2014, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Italia (28,0% ), Germania (14,9%) şi Polonia (8,3%). Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna februarie 2014, de 15,4% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 6,3 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna februarie 2013. Pe structuri de primire turistică, indicele de utilizare netă cu valoarea cea mai mare s-a înregistrat la hoteluri (26,6%). (Direcţia de Statistică Neamţ)

Articolul precedentOAMENII NOȘTRI MARI / EUGEN IONESCU (1909-1994)
Articolul următorMai bine de jumătate din șomeri nu primesc ajutoare bănești