0:00

Luni, 7 aprilie s-a încheiat sesiunea de depunere a dosarelor cu proiectelor culturale, sportive și sociale care urmează să fie finanțate de la bugetul Consiliului Județean. Conform hotărârii forului legislativ al județului, pentru 2014, a fost alocată suma de 500.000 de lei, finanțare nerambursabilă, pentru persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociație sau fundație care desfășoară activități non profit sau cult religios și care dorește să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local.

Odată încheiată etapa de depunere a proiectelor, comisia de evaluare și selecție a proiectelor respective a trecut la analiza documentelor și propunerilor făcute de 75 de fundații și asociații sportive, culturale și ONG-uri. Potrivit președintelui comisiei de evaluare, din cele 75 de proiecte examinate au rămas în cursa pentru finanțare doar 50.

”Din cele 75 de proiecte au fost respinse 29, pentru că nu corespundeau criteriilor descrise de ghidul solicitantului. Dintre cele 29 de proiecte respinse, 9 erau pe capitolul asistență socială, 9 erau pentru capitolul cultură și religie și 7 pentru activități sportive și de tineret. În etapa a doua, fiecare membru al comisiei va studia fiecare proiect în parte, din cele 50 rămase, se va face un punctaj după care se va face departajarea. Nu toate entitățile care au solicitat finanțare nerambursabilă au solicitat să li se acorde și suma maximă, cea de 20.000 de lei”, a declarat Emilia Arcan, președinte al comisiei de evaluare și vicepreședinte al CJ Neamț.

Pentru anul 2014, cei 500.000 de lei alocați finanțării acestor proiecte vor fi împărțiți, ca de obicei în trei părți: 200.000 de lei sunt destinați câștigătorilor de proiecte la capitolul cultură și religie, 150.000 de lei sunt destinați activităților sportive și de tineret, iar 150.000 de lei sunt pentru proiectele care propun activități de asistență socială.

Proiectele câștigătoare urmează să fie anunțate după ce toate cele 50 de dosare rămase în cursă vor fi analizate, iar contractele de finanțare se vor aproba prin hotărâre de CJ. Conform procedurii legislative în domeniu, finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se face în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între CJ Neamț și beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte. În cazul în care după prima sesiune sumele alocate nu sunt consumate, se vor organiza alte sesiuni până la consumarea integrală a fondurilor. (I. CĂLIN)

Articolul precedent… pe scurt …
Articolul următorHCM Roman, testele finale