morenciu speriat

Dan Dorin Morenciu, directorul DSP Neamț a declarat că el nu are niciun motiv să demisioneze, deoarece și-a făcut tot timpul datoria. Puzderia de acuze la adresa sa, venite în urma controlului de la Ministerul Sănătății, nu pare să-l deranjeze deloc. Morenciu consideră că și-a făcut treaba, deoarece a executat fără crâcnire orice dorință a puternicilor din județ, programele naționale și bolnavii ocupând locul secund în preocupările sale. Un episod din august 2013 este semnificativ pentru a ilustra nepăsarea, indolența și birocratismul instaurat la DSP în regimul Morenciu. Este vorba despre finanțarea tratamentului specific HIV/SIDA în județul Neamț, adică bani pentru tratarea celor mai loviți de soartă dintre cetățenii județului. Grație directorului Morenciu și ritmului impus de acesta, bolnavii nu au putut beneficia de fondurile alocate de minister. Ca să nu fim acuzați că inventăm acuze, publicăm din raportul de control exact partea respectivă.

«Referitor la adresa Instituției Prefectului Județul Neamț nr. 720/12591/10.09.2013, înregistrată la Ministerul Sănătății – Corpul de Control cu nr. CC 367/11.09.2013, prin care se solicită verificarea aspectelor din petiția Asociației Alexiana din Municipiul Piatra Neamț.

Instituția Prefectului Județul Neamț, cu adresa nr. 720/12591/10.09.2013, înregistrată la Ministerul Sănătății – Corpul de Control cu nr. CC 367/11.09.2013, a solicitat verificarea aspectelor menționate în petiția Asociației Alexiana din Municipiul Piatra Neamț, referitoare la transmiterea cu întârziere în luna august 2013 a unei file de buget la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, în vederea finanțării tratamentului specific HIV/SIDA (anexa 40).

CONSTATĂRI (anexa 41):

În data de 11.07.2013, s-a transmis de la Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” – Unitatea Tehnică Asistență și Management la DSP Neamț prin email adresa nr. 161/11.07.2013, semnată de către dna. Conf. Dr. Elisabeta Benea, coordonator UATM, prin care s-a comunicat faptul că Ministerul Sănătății cu adresa nr. 6755/09.07.2013 a aprobat suplimentarea creditelor la Programul Național HIV, în trimestrul III 2013, pe sursa de finanțare buget de stat – cheltuieli materiale A.A.P.L. cu suma de 556 mii lei.

Adresa UATM PN HIV nr. 161/11.07.2013, a fost înregistrată la DSP Neamț după patru zile, respectiv în data de 15.07.2013, cu nr. 5961. Pe această adresă s-a consemnat de conducerea DSP ca doamna Pipirigeanu Roxana să decidă cum va împărți pe cele două spitale, SJU Piatra Neamț și SJU Roman, suma de 556 mii lei. Se mai regăsește consemnat pe adresă și modul de repartizare a sumei de 556 mii lei, pe cele două unități sanitare, respectiv SJU Piatra Neamț suma de 478 mii lei și SJU Roman 78 mii lei.

Din verificările efectuate de comisia de control s-a constatat faptul că fila de buget a ajuns la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț cu o întârziere de aproximativ 30 de zile, respectiv la data de 19.08.2013.

Referitor la transmiterea cu întârziere la Secția Boli Infecțioase a filei de buget necesar programului HIV – SIDA, domnul Dan Morenciu, directorul executiv al DSP Neamț, în nota de relații dată a menționat  faptul că în data de 15.07.2013 a repartizat adresa privind suplimentarea bugetului pentru PN HIV, către persoanele cu atribuții pe programele naționale, respectiv doamna ec. Bencze Mariana, consilier compartiment achiziții, cu atribuții pe programele naționale și la Departamentul supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile. Se mai arată în nota de relații că întârzierea comunicării filei de buget s-a datorat conform explicațiilor date de persoanele responsabile cu atribuții pe programe, iar coordonatorul de program a adunat greoi informațiile pentru împărțirea sumelor pe spitale întrucât era prima lună de activitate a salariatului privind repartizarea acestor fonduri.

Conform notei de relații dată de doamna ec. Bencze Mariana, consilier compartiment achiziții, cu atribuții pe programele naționale, a rezultat faptul că întârzierea transmiterii filei de buget s-a datorat doamnei dr. Pipirigeanu Roxana, coordonator PN HIV, întrucât adresa UATM PN HIV nr. 161/11.07.2013 i-a fost transmisă în data de 23.07.2013 – răspunsul l-a primit în data de 07.08.2013, iar la spitale s-a transmis repartizarea prin fax la data de 14.08.2013.

Concluzionăm faptul că transmiterea cu întârziere a filei de buget la Secția Boli Infecțioase s-a datorat atât persoanelor cu atribuții în acest sens, cât și conducerii DSP Neamț, care nu a realizat o eficiență managerială în organizarea activităților specifice instituției publice.”

După cum puteți constata, directorul Morenciu și-a făcut treaba cu profesionalism și nu are de ce să-și dea demisia. În definitiv, de ce ar fi nevoie să dai bani la timp unor oameni cu zilele și așa numărate?

Valentin BĂLĂNESCU

1 COMENTARIU

  1. Cum sa mai aiba Morenciu grija sarmanilor bonlavi, cand el avea “multa treaba” pe la ambulanta lui Letitia!! Pai de acolo se infruptau precum vulturii din lesuri si era normal ca protejarea mafiei sa fie prioritara in detrimentul sarmanilor bonlavi! Apropo, poate isi mai aduce aminte Morenciu de vremurile in care era medicul sef de la combinatul Savinesti si pe ce baza dadea concedii medicale unor paciente! (…)

Comments are closed.