reclama autocenter

schimbari fiscale

• Începând cu 1 iulie 2013, se modifică valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe (stabilită potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare). Minimum acceptat potrivit noii hotărâri de Guvern este de 2.500 lei. Pentru mijloacele fixe cu valoare de intrare între 1.800 și 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici, dar neamortizate până la 1 iulie 2013, valoarea rămasă neamortizată se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.

La data intrării în vigoare a HG nr. 276/2013 se abrogă HG nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

• Modificări privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Potrivit OG 8/2013 care modifică și completează Codul fiscal, în ce privește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, s-a introdus o nouă condiție, obligatorie de îndepliniti pentru ca o persoană juridică să fie microîntreprindere: nu trebuie să se afle ”în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii”. Nu intră sub incidența prevederilor persoana juridică nou-înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfășoare activităţi în domeniul bancar; activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii; activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului”.

Dacă, la data înregistrării în registrul comerţului, agentul economis are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile legate de impozitul pe profit. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. Dacă nu e respectată condiția, prevederile se vor aplica începând cu anul  fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 25.000 euro (echivalentul în lei) de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 112^1din Codul fiscal. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru cei 25.000 euro este cel comunicat de Banca Naţională a  României la data în registrării persoanei juridice.

Articolul precedentAsfaltări de vară la Târgu Neamț
Articolul următorPapagalii fără bilet