Începutul lunii februarie aduce o veste bună pentru românii care aleg să meargă în Elveția fie pentru a munci, fie doar pentru a călători. Practic, ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ce urmează să își producă efectul odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, aduce o modificare în ceea ce privește rambursarea cheltuielilor medicale în străinătate. Elementul de noutate îl constituie includerea Elveției pe lista statelor membre UE cu care România are legături în domeniul sănătății.

Asta înseamnă că toate cheltuielile legate de asistența medicală acordată pe teritoriul Elveției – îngrijiri medicale, îngrijiri dentare, spitalizare – vor fi acoperite din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Există, totuși, o serie de condiții pentru ca decontarea pe serviciile medicale să poată fi făcută. În fapt, dacă o persoană asigurată se deplasează în Confederația Elvețiană și primește asistență medicală, dar nu prezintă cardul european de asigurări sociale de sănătate, sau acesta nu este recunoscut de unitatea sanitară de la locul de ședere, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportată de asiguratul român.

„Aceeași prevedere se aplică și în situația în care o persoană alege să meargă în Elveția pentru a primi tratament medical, dar nu are aprobarea prealabilă a casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență ca asigurat”, a precizat președintele – director al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Neamț, juristul Radu Firăstrău. (A.S.)

Articolul precedentȘcoală Politică pentru tinerii liberali nemțeni
Articolul următorDanezii vor să le culegem mazărea