pietricica turism

Regele Carol I a venit în județul Neamț în ziua de 14 august 1866. După 73 de ani de la vizita sa,  mai exact în luna iulie 1939, în județul Neamț a venit și regele Carol al II-lea, fiul cel mare al regelui Ferdinand al României. Carol I a vizitat la Piatra Neamț catedrala Sf. Ioan, iar apoi s-a îndreptat spre mănăstirile Văratic, Agapia şi Neamț. Carol al II-lea a ajuns mai întâi la Târgu Neamț, unde a participat la inaugurarea monumentului eroilor primului batalion al vânătorilor de munte, după care a părăsit județul cu trenul regal din frumoasa gară Piatra Neamț. (Ana MOISE)

Program în 24 de puncte

Energicul prefect al județului Neamț, din acea vreme – colonelul boier G. Rosetti Roznovanu, a luat cele mai urgente măsuri pentru ca primirea Domnitorului să fie cât mai impresionantă. Subprefecții au fost obligați să facă rapoarte amănunțite asupra stării plăieșilor respectivi, din toate punctele de vedere. S-au luat măsuri pentru repararea șoselelor, s-au construit poduri și arcuri de triumf, s-au luminat și s-au împodobit orașele cu drapele, brad și flori și s-a stabilit, pentru primirea la Piatra – capitala județului – un program de 24 de puncte, care s-a urmat în întregime.

carol I

La Piatra Neamț în 1866

Domnitorul Carol I a sosit la Piatra – venind de la Roman – în amiaza zilei de 14 august 1866. În tot lungul drumului a fost primit cu aclamații de către populația satelor, iar la bariera orașului l-au întâmpinat autoritățile și garda militară, în frunte cu prefectul. 21 de bubuituri de săcălușe, clopotele tuturor bisericelor din oraș și nenumărate cete de buciumași au vestit populației sosirea Domnitorului, care s-a îndreptat de la barieră spre catedrala Sf. Ioan-ctitoria voievodului Ștefan cel Mare. Pe turnul de alături fâlfâia un uriaș steag, iar biserica era împodobită cu covoare și luminată cu nenumărate policandre încărcate de lumânări. Un sobor de preoți în frunte cu proptopopul i-a ieșit înainte, cu Evanghelia în mână, întâmpinându-l cu cuvintele: ”Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului”. După slujbă, Domnitorul a trecut în revistă populația școlară a celor două școli de băieți și fete, în frunte cu institutorii lor, care i-au adresat următoarele cuvinte: ”Măria Ta, fericirea ce ați făcut cetățenilor orașului Piatra Neamț și sărbătoarea ce le-o dați cu prezența Voastră, vor fi eterne în inimile acestei junimi. Să trăiți, Măria Ta!”

La Văratic, Agapia și Neamț

Domnitorul Carol I a stat puțin la Piatra, căci un program încărcat aștepta să fie executat. Astfel, după prezentarea autorităților, s-a îndreptat spre Mănăstirea Văratic, unde a fost primit de un sobor de 200 de maici, în frunte cu stareța Negri – sora ministrului C. Negri. Dr. Cremnitz, descrie această primire cu toată amploarea, într-o lucrare a sa. Domnitorul a petrecut noaptea la Văratic, luând parte la slujba de noapte și a doua zi la slujba ”Adormirii Maicii Domnului” – hramul mănăstirii. De aici a plecat la Agapia – unde de asemenea a fost bine primit, însă o primire mai severă, mai puțin lumească – după cum scrie Carol Davila în corespondența sa, publicată de curând. În grabă, cortegiul princiar s-a îndreptat spre Mănăstirea Neamțului, unde Domnitorul era așteptat de o mie de călugări, în frunte cu episcopul Hușilor.

Târgu Neamț cerea capitala judeţului

A doua zi, de la Mănăstirea Neamț, Domnitorul s-a abătut pe la Cetatea Neamțului și apoi a intrat în oraș, unde populația și autoritățile îl așteptau cu nerăbdare. Dintr-un grup de cetățeni o cerere a fost înmânată Domnitorului. O cerere prin care târgoveții – în baza unui drept istoric – cereau mutarea capitalei județului de la Piatra la Târgu Neamț. Colonelul Roznovanu a rezistat cu toată energia acestei tentative de uzurpare a unui drept firesc, pe care și-l câștigase Piatra. De la Târgu Neamț, Domnitorul Carol I s-a îndreptat spre Fălticeni. (Constantin Turcu, Avântul, 14 mai 1939)

CAROL II si MIHAI - doua profile

Carol al II-lea, inaugurare la Târgu Neamţ

Sosirea M.S. Regelui a fost anunțată pentru ora 11 și jumătate la Târgu Neamț. M.S. a venit cu trenul regal până în gara Pașcani, unde a fost întâmpinat de domnul Traian Ionașcu, rezidentul regal al ținutului Prut, și domnii locotenent colonel Hociung Eugen, prefectul județului Neamț, colonelul Crețoiu, prefectul județului Baia, domnul general Ionescu Ștefan, comandantul corpului 4 armată, o delegație de comandanți străjeri din ținutul Prut în frunte cu domnul comandant îndrumător al ținutului, Octav Cădere. Cu un tren special înainte de sosirea M.S. Regelui au sosit domnul prim-ministru Armand Călinescu și ceilalți membri ai guvernului. Prima mașină care a deschis cortegiul a fost a domnului prefect de Neamț. Pe tot drumu până la Tg. Neamț, M.S. Regele a fost întâmpinat de țărani îmbrăcați în frumoase costume naționale, de străjeri și străjere cu flori în mână, de autoritățile comunale și căminele culturale, care în urale nesfârșite au făcut o entuziastă întâmpinare convoiului. La intrarea în Tg. Neamț, un mare arc de triumf pe care era scris “Trăiască M.S. Regele Carol al doilea”. Pe trotuare și pe șoseaua până la monument erau în rânduri școlile primare, arcașii, primarii din întreg județul, căminele culturale și membrii gărzilor naționale în frunte cu domnul căpitan Ștefan Gheorghiu – toți având în mână stegulețe, iar în piept portretul Măriei Sale. La intrarea în Tg. Neamț și pe întreg traseul până la monument, urale nesfârșite au izbucnit din miile de piepturi ale asistenței. La urcarea spre monument, buciumașii, urmași ai plăieșilor lui Ștefan în frunte cu pădurarii Loghin Apetroaie și Petre Munteanu – Ţibucani au dat semnalul din buciume. Sus, la monument, M.S. a fost întâmpinat de avocatul Bălan, primarul Târgu Neamțului după care a primit raportul domnului general Bădulescu și a trecut în revistă batalionul 1 de vânători. Muzica militară a intonat imnul regal, după care M.S. a luat loc în tribuna amenajată de subsecretariatul presei și propagandei. În tribună au mai luat loc domnii: prim-ministru Armand Călinescu, Paul Teodorescu, ministru aerului și marinei, general Ilasievici, mareșalul palatului, general doctor Marinescu, ministru sănătății, Eugen Titeanu, ministrul propagandei, general Mihail, subsecretar de stat la ministerul armatei, Traian Ionașcu, rezidentul ținutului, curtea militară a Măriei Sale cu domnul colonel Filiti, adjutant regal, colonelul Mihăilescu, maior Ilie Radu apoi, domnul Bianu directorul siguranței statului.

Drapelul ciuruit de gloanțe

A urmat prezentarea drapelului ciuruit de gloanțe a primului batalion al vânătorilor de munte, după care un sobor de preoți în frunte cu preotul Nicolaescu, confesorul militar, a oficiat slujba religioasă, răspunsurile fiind date de corul seminarului monahal de la mănăstirea Neamțului, condus de domnul profesor Tebeică. Au urmat discursurile, toate fiind difuzate în oraș prin instalații speciale făcute de direcția propagandei, pentru numerosul public care n-a putut pătrunde la monument. După terminarea discursurilor, M.S. Regele a parcurs drumul pe jos până la locul de defilare, la poalele dealului, pe pajiște, unde a luat loc singur la tribună. M.S. a mers apoi la băile Oglinzi, unde a luat masa cu toți ofițeri și persoanele invitate. Masa a fost pregătită sub supravegherea medicală a domnului doctor Eftimie.

Trecerea suveranului prin Piatra Neamț

După terminarea mesei de la Oglinzi – în care s-a mai servit o masă de 500 de tacâmuri pentru lumea nevoiașă, M.S. Regele luând pe domnul prefect Hociung în mașina regală spre a se interesa de nevoile județului, a plecat la ora 3 și jumătate la Piatra Neamț, parcurgând comunele Bălțătești, Crăcăoani, Bodeștii, Precista și Dobreni, fiind pretutindeni întâmpinat cu urale nesfârșite de autoritățile comunale, elevi, premilitari, populație, cămine culturale. În aceste comune atât la intrare, cât și la ieșire, cum și la Piatra Neamț, s-au ridicat arcuri de triumf împodobite cu brad și tricolorul național. La Piatra Neamț, M.S. Regele a fost primit în triumf de toate autoritățile locale, toate școlile în frunte cu profesorii, directorii și directoarele. Orașul a fost frumos pavoazat cu tricolorul și covoare naționale. Gara Piatra Neamț a fost împodobită numai cu covoare, atât pe pereți cât și pe jos, iar în față un arc de triumf de toată frumusețea. M.S. a fost întâmpinat în gară de domnii miniștrii, care plecaseră înainte de la Tg. Neamț, de domnul rezident regal Traian Ionașcu, inspector Grigoriu-Iași și avocat Chetreanu, primarul orașului cu care s-a întreținut câteva minute, iar la ora 4 și 10, cu trenul regal adus de la Pașcani, M.S. a părăsit localitatea în urale și entuziasm de nedescris. Cu această ocazie domnul rezident regal Traian Ionașcu a oferit M.S. Regele un album cu chipuri și icoane din ținut, de o frumusețe aparte: o mică troiță, o machetă cu ruinele cetății Neamțului precum și raportul anual al ținutului Prut, litografiat. (Avântul, 2 iulie 1939)