maxi taxi

Consilierii județeni vor trebui să dezbată și să aprobe, ori să respingă, după caz, noul Program județean de transport. Acesta este pus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Neamț și are în vedere serviciul de transport public județean, prin curse regulate, în județul Neamț, pentru perioada 01.05.2013 – 30.04.2019. Potrivit legii, consiliile județene organizează, reglementează, coordonează și controlează prestarea serviciilor de transport public și deși respectivul program județean de transport fusese aprobat acesta a fost repus în dezbatere din cauza faptului că se strecuraseră o serie de erori, inadvertențe, omisiuni și greșeli de redactare. Conform anexelor atașate proiectului de hotărâre ”atribuirea traseelor în noul program județean de transport se va efectua electronic, prin Centrul Național de management pentru serviciile Societății Informaționale, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritară să emită propuneri Consiliului Județean Neamț privind atribuirea traseelor”. Miza în ceea ce privește atribuirea traseelor de transport public județean este destul de mare dat fiind faptul că acestea se aprobă pentru încă 6 ani de acum înainte, iar concurența este acerbă. Mai mult decât atât CJ Neamț deține propria societate care efectuează trasee intrajudețene și care de-a lungul anilor a trebuit să reziste pe piața de profil. (I.C)