culita tarata 03

Președintele Consiliului Județean Neamț, Culiță Tărâță a prezentat consilierilor județeni și întregii opinii publice, raportul de activitate pentru perioada iulie 2012-octombrie 2013. Raportul pornește de la principalele obiective propuse odată cu începerea legislaturii 2012-2016.

”Având drept suport obiectivele pe care mi le-am propus ca preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, respectiv implicarea permanentă şi contribuţia efectivă la dezbaterea şi rezolvarea operativă a problemelor ce au revenit conducerii executive pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor şi sarcinilor dispuse de legislaţia în vigoare, ale Hotărârilor Consiliului Judeţean cât şi ale strategiilor şi programelor adoptate, implicarea directă în elaborarea, fundamentarea şi luarea deciziilor, consultând compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, consiliilor locale, liderilor aleşi, conducerilor instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Neamţ  şi ale unor servicii deconcentrate la nivelul judeţului Neamţ, preocuparea permanentă pentru identificarea, programarea şi derularea măsurilor şi acţiunilor care să conducă la dezvoltarea economico-socială a judeţului şi realizarea serviciilor publice de interes judeţean și pentru rezolvarea operativă a unor probleme cu care se confruntă societăţile comerciale din sfera de coordonare, întâlniri, analize, prezentări de bilanţuri de activitate şi luarea în comun a unor decizii privind eficientizarea activităţii acestora, gestionarea şi rezolvarea operativă în limitele competenţelor legale ale problemelor sesizate de comunităţile locale, cetăţeni sau grupuri de cetăţeni, vin în faţa Consiliului Judeţean cu următorul raport de activitate, de la investirea mea ca preşedinte şi până  la 01.10.2013”, se arată în cuvântul de introducere prezentat plenului CJ Neamț.

Probleme sociale

Potrivit raportului președintelui Culiță Tărâță, în perioada de la investire și până în momentul de față au predominat problemele de ordin social cu care cetățenii județului se confruntă în această perioadă. Nu mai puțin adevărat este însă faptul că, pentru toate aceste probleme, s-a încercat și, de cele mai multe ori, s-a și găsit o rezolvare.

”Peste 500  persoane au fost audiate şi au primit clarificări în legătură cu unele prevederi legislative şi acte normative de interes personal sau colectiv, majoritatea cazurilor fiind  rezolvate pe loc, prin dirijarea persoanelor solicitante către autorităţile competente, după ce în prealabil s-a discutat cu acestea. Problematica din cele mai multe cereri a constituit-o nemulţumirile legate de activitatea Companiei Judeţene APA SERV (peste 200), atât în Piatra Neamţ , cât şi în Roman şi Târgu Neamţ, unele rezolvându-se imediat, altele care ţin de managementul societăţii suferă o oarecare amânare; solicitările de certificate de vechime în muncă sau venituri salariale (peste 180),  cărora li s-au dat curs în aşa fel încât nu s-a înregistrat nici o situaţie de refuz de a răspunde sau depăşirea termenului prevăzut de lege”.

Investiţii

Un capitol aparte al Raportului de activitate și poate cel important, îl reprezintă investițiile derulate în județul Neamț prin proiecte cu finanțare de la UE și de la bugetul județului, ce au vizat modernizarea drumurilor, protecția mediului și dezvoltarea turismului.

Prin compartimentele de specialitate s-au urmărit obiectivele de investiţii de interes judeţean, lucrările de reparaţii şi întreţinere, precum şi  monitorizarea  implementării strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În contextul interesului judeţului Neamţ de a-şi promova bogatul patrimoniu de valori istorice, culturale şi antropice de care dispune, cu scopul de a mări numărul turiştilor care ne vizitează judeţul, CJ Neamţ a participat şi a organizat o serie de evenimente menite să prezinte atât specialiştilor din turism, cât şi publicului larg, produsele turistice ale zonei. În această categorie se înscriu Congresul European de Turism Rural, Târgului de Turism al României, Festivalul Muntelui Ceahlău precum și alte evenimente de profil. O altă latură importantă la care mi-am adus contribuţia prin coordonarea acţiunii, a fost realizarea în premieră pentru Neamţ a primelor perdele de protecţie forestieră. Cu sprijinul CJ Constanţa, care a asigurat în mod gratuit circa 500.000 puieţi de salcâm, s-au realizat perdele de protecţie în lungul unor drumuri judeţene şi comunale, iar în Văleni, Dulceşti,Valea Ursului, Drăgăneşti şi Bicaz pentru combaterea efectelor alunecărilor de teren. Acţiunea de plantare va continua şi în sezonul următor, şi intenţionăm să înfiinţăm o pepinieră a CJ care va asigura necesarul de puieţi pentru tot judeţul.

Spitalul Județean de Urgență Neamț dar și celelalte unități de profil din subordinea CJ Neamț precum și instituțiile de cultură tutélate de același for au cunoscut, în perioada iulie 2012-2013, grade de dezvoltare, prin investițiile și proiectele puse în operă. (I. CĂLIN)