•  Ciprian Şerban:  „Tot așa se proceda și până acum. Au mai fost mici derapaje pe la unele județe”

ciprian serban
PP-DD-iștii nu mai au voie să facă nicio mișcare fără știința Biroului Național de Conducere și a Secre-tariatului general al Partidului Poporului. Decizia a fost trimisă la toate filialele județene ale organizației politice în cauză și a avut drept scop, potrivit hotărârii BNC al PP-DD, ”implementarea  corectă și unitară a stategiei politice a Partidului Poporului la nivelul Consiliilor Jude-țene”.

Potrivit aceleiași hotă-râri orice abatere va fi considerată lovită de nulitate și necores-punzătoare statutului PP-DD, iar șefii de or-ganizații trebuie să numere consilierii județeni și să spună din ce partid fac parte.

”Art. 1 Activitatea con-silierilor județeni ai PP-DD din consiliile județene se va desfășura sub directa coordonare a Biroului Național de Coordonare.

Art. 2 Construirea sau reconfigurarea majorităților din Consiliile județene cu participarea consilierilor județeni se va realiza numai cu avizul secretariatului general al partidului.

Art. 3 În termen de 10 zile secretarii executivi județeni vor transmite către secretariatul general situația actuală a componenței Consiliului Județean – numeric, fie-care partid politic distinct, majoritățile existente și posibilitățile de recon-figurare a acestora cu participarea PP-DD”, se arată în hotărârea transmisă în teritoriu, semnată de Alice Man, președinte PP-DD și Dan Diaconescu, prim vicepreședinte PP-DD.
La Neamț situația este calmă, după cum spune liderul interimar, consilierul județean Ciprian Șerban. Mai mult decât atât acesta spune că este un lucru normal consultarea Biroului Național de Coordonare al partidului înainte de luarea deciziilor.
”Este ceva normal să fie coordonare și nu văd absolut nicio problemă. Hotărârea aceasta a fost dată așa… mai mult formal pentru că tot așa se proceda și până acum. Au mai fost mici derapaje pe la unele județe și probabil din această cauză s-a dat acest comunicat. Pentru noi nu este nimic ieșit din comun și nu văd nicio problemă”, a declarat Ciprian Șerban. (I. CĂLIN)

1 COMENTARIU

Comments are closed.