În Dare de samă despre administraţia comunei Piatra judeţul Neamţ, pe timpul de la unu ianuar până la 31 decembrie 1900, întocmită de primarul de atunci al urbei C. V. Andrieş, sunt unele date interesante despre poliţia acelor vremi. Astfel, conform amintitului document, oraşul este împărţit în trei dispărţiri, avînd în capul său un poliţai plătit de stat şi numai o diurnă din casa comunală; fiecare dispărţire are un comisar, sub-comisar clasa I şi un sub-comisar clasa II, plătiţi din casa comunei; fiecare comisar are şi un camerier; în personalul poliţiei se mai plăteşte de comună un comisar director şi un copist; un comisar plătit de comună mai este şi la gara Căii ferate.

Cât priveşte paza de zi şi de noapte a oraşului, aceasta era asigurată de un corp de serjenţi compus din: un şef, un ajutor şi 50 de soldaţi, toţi plătiţi de comună, atât salarele cât şi îmbrăcămintea, costînd în total acest serviciu anual pe comună 50.428 lei şi 70 bani. În încheiere se mai arată faptul că dacă resursele comunei ar permite ar fi nevoie de a se mai spori numărul serjenţilor, care este insuficient faţă de întinderea oraşului.

Tot astfel şi localurile comisiilor (sediul poliţiei din cele trei dispărţiri) sunt imperios cerute de a se face… ne având de cât nişte localuri închiriate ce nu corespund trebuinţei, – dacă comuna n-ar avea încă sarcini din împrumuturile din urmă şi dacă criza n-ar fi atât de simţită, ar fi necesar un împrumut din care să facă toate construcţiunile, de şcoală, comisii şi bariere ce încă nu sunt făcute. (Prof. Gheorghe RADU)

Articolul precedentJoi, la Biblioteca orăşenească Bicaz Gheorghe Hibovki îşi lansează “Poveştile interactive”
Articolul următorParcul de Sub Cetate pe lista de așteptare