Noutăţi privind pensiile din 2017, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiCasa de Pensii (CJP) Neamţ anunţă, pe final de an, noutăţile din 2017 referitoare la drepturi de care beneficiază persoanele de vârsta a treia. Informaţiile aşa cum sunt oferite de CJP Neamţ:

„1. Conform prevederilor alin. (2) al art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare: Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Întrucât rata inflației pentru anul 2015 este negativă (-0,6%), valoarea unui punct de pensie începând cu 1 ianuarie 2017 se majorează cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat pentru anul 2015, respectiv 5,25%. În aceste condiții, începând cu 1 ianuarie 2017 valoarea punctului de pensie va fi de 917,5 lei (valoarea ce a fost stabilită prin alin. (1) al art. 12 din O.U.G. nr. 99/2016).

2. Potrivit prevederilor art. 77 din Legea 263/2010: Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii. În consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2017 cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor va fi de 734 lei.

3. Conform prevederilor art. 170 alin. (1) din lege: Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011. Tinând seama de cele mai sus, începând cu data de 1 ianuarie 2017, indicele de corecție aplicat conform art. 170 din lege va fi de 1,14.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 99/2016, prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, în perioada 01 ianuarie – 28 februarie 2017 cota de contribuție la fondul de pensii se menține la nivelul prevăzut  pentru anul 2016, și anume la 5,1%.

4. Conform prevederilor art. 266 alin.(3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 160 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv. În consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2017,  baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea de 918 lei”.

Deciziile sunt motivate de „publicarea în M.O. nr. 1035/2016 a O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, de „prevederile Legii 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice”, „prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare” şi „prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal”. (ZCH NEWS)

Articolul precedentMandinga şi Hevito la Târgul de Crăciun Piatra Neamţ
Articolul următorFOTO Patru pietreni joacă la AHC Dunărea Călărași
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.