Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează un nou concurs pentru ocuparea postului vacant de preşedinte – director general la Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ. Marieana Atomulesei, actualul preşedinte interimar, se află la conducerea instituţiei din 2015, când a fost numită prin delegaţie. Atunci, Casa Naţională a destituit toţi preşedinţii caselor din teritoriu şi a numit cu delegaţie directorii economici. „S-a mai organizat concurs, însă nu s-a prezentat nimeni. Eu îmi menţin părerea, nu mă voi înscrie nici la acest concurs. Dacă nu vor fi candidaţi, Casa Naţională va decide ce se întâmplă”, a spus Marieana Atomulesei, preşedinte C.A.S. Neamţ. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 27.04.2017, până la ora 17.00. Pe 3 mai vor fi afişate rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare. Concursul constă într-o probă scrisă programată pe 11.05.2017, începând cu ora 10,00 şi interviul, care se va desfăşura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Lucrarea scrisă se susţine din bibliografia stabilită pentru concurs, care cuprinde legislaţia în domeniu. Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, a cunoştinţelor teoretice, practice şi a abilităţilor sau competenţelor manageriale. Dosarele de înscriere se depun la C.N.A.S.- Cabinet Preşedinte.

În 2015, Radu Firăstrău, din Roman, a fost destituit ca urmare a unei decizii discutabile a Casei Naţionale pentru că nu şi-ar fi îndeplinit indicatorii de performanţă. Acesta a condus intituţia nemţeană 2 ani, fiind numit când la conducere se aflau liberalii.

Gianina Buftea