Aşezată într-un loc deosebit de pitoresc, pe malul pârâului cu acelaşi nume, Nechitul este una din cele mai măreţe mănăstiri ale judeţului. Cine vine aici,  măcar o dată, nu va uita uşor semeţia turnului-clopotniţă, tihna din jurul lacului din dreapta intrării, munţii dimprejur ce străjuiesc valea îngustă. Obârşiile acesteia ne duc în vremuri îndepărtate. Se spune că locul a fost ales de sihastrul Nechita în jurul căruia s-au adunat mai mulţi credincioşi. Acesta a construit o biserică de lemn, în anul 1399, astfel luând viaţă începuturile actualei Mănăstiri Nechit. Documentele vremii ne arată că, încă din sec. XIV-lea, pe Valea Nechitului s-au constituit mai multe aşezări de tip rural. Schitul Nechit este menţionat într-o serie de documente datate între anii 1399 – 1418 şi care aparţineau unui anume Huba, stăpân de terenuri în acele locuri. Şi în hristovul domnesc aflat la curtea domnitorului Alexandru cel Bun din anul 1419 este menţionat Schitul Nechit ca fiind amplasat pe Câmpul lui Dragoş. Istoria ne mai spune că Ştefan cel Mare, după ce a ridicat Mănăstirea Tazlău, în anul 1497, din apropiere, ar fi luat călugări din Nechit. Primele decenii ale secolului XIX găsesc Schitul Nechit în ruină şi uitare. Însă construcţia unei biserici de zid în locul celei vechi din lemn, a unei clopotniţe şi câtorva chilii, în perioada 1864 – 1875, fac să renască aici viaţa monahală. În anul 1948, părintele Zenovie Ghidescu vine aici ca stareţ, iar stradania acestuia face din asezământul monahal unul prosper. Însă în anul 1960 autorităţile îl închid în mod abuziv, fiind redeschis abia în 1972, cu doar doi călugări, unul dintre aceştia fiind părintele Zenovie. Biserica mare va fi refăcută în întregime, între anii 1976 – 1979, aceasta fiind pictată în stil neobizantin de maica Viorica Creţu de la Mănăstirea Prislop. În 1990 se măreşte edificiul, construindu-se o nouă aripă, ce va fi pictată de un artist plastic foarte cunoscut, Mihai Chiuaru (nemţean, născut la Hangu, stabilit la Bacău), între anii 1991 – 1992. Câţiva ani mai târziu se finalizează şi construcţia noului turn clopotniţă ce adăposteste şi un paraclis cu hramul “Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”. Stareţiul mănăstirii, Arhimandrit Zenovie Grigore, aduce în 2004 din Insula Corfu Papucul Sfântului Spiridon ca un dar al aşezamântului ortodox de acolo pentru Mănăstirea Nechit. Acum un an mănăstirea număra 15 monahi, toţi absolvenţi de seminar sau institut teologic. Asezământul monahal mai cuprinde Casa Pelerinului, o clădire de lemn cu trei etaje, chilii şi alte anexe gospodăreşti trebuitoare obştii.

Articolul precedentMarţi, la Casa de cultură Piatra Neamţ: Fuego – O lacrimă de cântec
Articolul următorDrept la replică