Cunoscută ca locuinţa directorului Şcolii nr. 1 de băieţi, clădirea Muzeului de Etnografie Piatra-Neamţ precede noul sediu al instituţiei şcolare, realizat de arhitectul Roger Bolomey în decembrie 1930. Astfel, în şedinţa din 23 august 1923, Eugen Albu, arhitectul comunei Piatra, înainta Comisiei comunale interimare, planul unei locuinţe “din material nearzător, acoperită cu tablă, pentru Direcţia Şcolii primare nr. 1 de băieţi Lascăr Catargi”. Construcţia urma să fie situată în curtea şcolii, în partea dinspre strada V. A. Urechia, costul lucrării estimându-se la 450.000 lei. Întrucât, terenul făcea parte din proprietatea Catedralei “Sf. Ioan Domnesc”, Casa Bisericii şi Ministerul Cultelor au cedat instituţiei de învăţământ, o suprafaţă de 159,42 mp, pentru amenajarea locuinţei directorului.

În acea perioadă, şcoala era coordonată de profesorul Alexandru Ionescu. Costurile lucrării au fost suportate aproape în totalitate de Comitetul Şcolar, primăria, din lipsă de fonduri, acordând în octombrie 1923, doar un ajutor de 50.000 lei. Anul construcţiei, respectiv 1924, apare în inventarului averii imobile a comunei Piatra (întocmit în 1939), document care ne oferă o descriere sumară a clădirii: “Locuinţa Directorului este o construcţie cu fundaţiuni şi soclu de beton, pereţii din zidărie de cărămidă tencuiţi pe ambele feţe şi acoperiş învelit cu tablă. Cuprinde 8 încăperi, tavanuri tencuite şi sobe de teracotă şi completă instalaţie de electricitate.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Supusă unor ample lucrări în cadrul proiectului „Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra-Neamţ”, clădirea – monument istoric – găzduieşte o bogată colecţie (5000 de piese) provenind din cele trei zone etnografice ale judeţului: Valea Bistriţei, zona Neamţ şi zona Roman. Frumuseţea si diversitatea materialului au permis realizarea unei noi tematici “Anotimpurile satului”, completată – pentru intrarea în atmosfera rurală de la sfarsitul sec. al XIX-lea – de reconstituirea unui interior de locuinţă ţărănească.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O prezentare succintă a muzeului ne face Florentina Buzinschi, şef secţie muzeală: „Având la bază calendarul popular, expoziţia a fost structurată în aşa fel încât să permită punerea în valoare a principalelor ocupaţii dar şi a marilor sărbători de peste  an, elementul de noutate constând în marcarea unor elemente de viaţa spirituală, pentru introducerea vizitatorului în universul credinţei ţăranului. Obiectele sunt expuse fie în ipostaza lor reală, urmărind o reconstituire cât mai aproape de adevăr, fie punând accentul pe frumuseţea lor dată de simplitate sau de compoziţii ornamentale. Tabloul satului e completat cu fotografii document (muzeul nostru are peste 200 de clişee pe sticlă), realizate în perioada interbelică de marele iubitor al ţăranului român, fotograf al Curţii Regale a României, Adolph Chevallier, care a avut un atelier şi în Piatra Neamţ”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

La Muzeul de etnografie din Piatra Neamţ pot fi admirate frumoase costume populare din cele trei zone etnografice ale Neamţului, unelte de muncă dar şi de cult autentice (precum cele pentru sărbătorile de iarnă), războaie de ţesut sau pluguri pentru arat, unele obiecte de peste 200-300 de ani, fotografii de peste un secol în urmă, oale, coşuri, lăiciere, covoare, broderii de epocă.

Nicolae SAVA