Forma teritoriului judeţului Neamţ, la începutul veacului al XX-lea şi care se va menţine până la Legea administrativă din 1925, se prezintă ca un patrulater puţin înclinat spre nord-vest, cu crestele în muntele Straja şi Tărhăoaşul, al laturii despre Transilvania; gura pârâului Râşca (de la hotarul despre jud. Suceava) şi punctul de întretăiere al râului Bistriţa cu calea ferată Bacău-Piatra, al laturii estice. Întinderea era aproximativ de 4.100 km2 şi avea o populaţie de 146.894 suflete (la 1899).
Legea lui Cuza din 1864 a pus bazele organizării administrative a României, care, cu unele modificări se menţine până la 1938. Nici după 1925 judeţul Neamţ nu şi-a modificat suprafaţa teritorială; aşa cum rezultă din Enciclopedia României, vol. II, din 1938, avea aceeaşi suprafaţă de 3.977 km2, cu o populaţie de 222.423 locuitori, la 1 iulie 1937.
De astă dată, din punct de vedere administrativ, este împărţit în 5 plase: Bistriţa, Cetatea Neamţ, I. G. Duca, Muntele şi Războieni, cuprinzând acelaşi număr de sate ca în 1925 – 256, cu aceleaşi 3 oraşe: Piatra Neamţ (capitala judeţului), Buhuşi şi Târgu-Neamţ. Prin Decretul regal nr. 2919 din 13 august 1939, se introduce o nouă unitate administrativă, ţinutul (cuprindea mai multe judeţe), judeţul Neamţ rămânând o circumscripţie administrativă în cadrul ţinutului Prut cu reşedinţa la Iaşi. În cadrul prefecturii judeţului Neamţ, a rămas numai cancelaria prefec-tului, alcătuită dintr-un şef de serviciu şi câţiva funcţionari, serviciul tehnic şi un birou de mobilizări, organizarea naţiunii şi teritoriului pentru război (M.O.N.T.).
După doi ani, prin decretul nr. 3219, din 21 septembrie 1940, se desfiinţează ţinuturile şi se revine la situaţia ante-rioară, adică la judeţe, fără a se modifica teritoriul acestora (rămân în afara teritoriului ţării, judeţele din Basarabia, luate prin forţă, în vara lui 1940, de Rusia Sovietică). În urma reorganizării administrative din decembrie 1950, judeţul Neamţ va fi împărţit în 4 raioane: Ceahlău (a funcţionat până în 1959), Buhuşi (până în 1964), Piatra-Neamţ şi Târgu-Neamţ, cuprinse în fosta regiune Bacău. Prin împărţirea administrativă din 1968, ia fiinţă judeţul Neamţ de azi, cu teritoriile aproximative ale fostelor judeţe Neamţ şi Roman. (Prof. Gheorghe RADU)