Lansare GTK_1

Biblioteca Judeţeană şi Fundaţia Culturală „G. T. Kirileanu” vă invită, joi,  5 decembrie, ora 17.30, în sala Teatrul de Joacă, la seara literar-artistică „Istoria care ne însoţeşte”, manifestare moderată de Constantin Bostan.

Mărturii şi pledoarii pentru neuitarea istoriei vor oferi: prof. dr. Cătălin Turliuc (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi), cu descifrări contemporane asupra ultimului secol de istorie românească, prof. Paul Vasiliu (Piatra-Neamţ), cu evocarea unor profesori de altădată ai Liceului „Petru Rareş” şi prof. dr. Nicolae Scurtu (Bucureşti), temeinic editor al corespondenţei lui G. T. Kirileanu. Pandantul muzical va fi asigurat de tinere talente ale Liceului de Arte: Ştefan-Antonie Atodiresei (marimba; prof. Liviu Bitere), „Trio Allegrezza” (Roberta Amaliţii – pian, Estera şi Bianca Cuzuioc – viori; prof. Maricica Gheorghieş), Radu Moroşanu (nai; prof. Leonid Ciobanu). Istoria însăşi va fi prezentă şi prin volumele ce vor fi lansate în acest context: G. T. Kirileanu şi contemporanii săi. Scrisori către C. Meissner (ediţie îngrijită de prof. dr. N. Scurtu; 1 vol., Editura Acţiunea) şi G. T. Kirileanu. Martor la istoria României (1872-1918, ediţie îngrijită de Constantin Bostan, 2 vol., Editura RAO). (N.S.)