aleho
pietricica turism

Pe un fundal social extrem de tensionat (proteste ale sindicatelor, teama că salariile vor fi mai mici din ianuarie 2018, ameninţări cu greva generală, probleme cu pensiile), Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) se preocupă de… cele bisericeşti. Un ordin destul de bine ascuns în hăţişul site-ului MMJS aduce în dezbatere propuneri de modificare la nomenclatorul ocupaţiilor din România (COR). Este vorba de 26 de poziţii dintre care vreo 18 au legătură cu… cele sfinte.

Conform articolului 1 al ordinului, “Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”, se menţionează deasupra semnăturilor ministrului Muncii, Lia-Olguţa Vasilescu şi a preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, Tudorel Andrei.

Propunerile de modificare venite dinspre MMJS în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Denumire ocupaţie Cod COR
1. bonă 531104
2. bonitor la animalele de fermă 213236
3. catehet 341309
4. consilier eparhial 263643
5. consilier patriarhal 263641
6. dascăl 341308
7. depanator telefoane mobile inteligente/tablete 742216
8. diacon 341306
9. eclesiarh 263648
10. egumen / egumenă 341304
11. episcop-vicar 263638
12. episcop-vicar patriarhal 263637
13. inspector eparhial 263645
14. inspector general bisericesc 263642
15. inspector patriarhal 263644
16. îngrijitor grupă învăţământ preșcolar 531204
17. manager destinaţie turistică 143919
18. ombudsman 243223
19. paracliser 341302
20. preot 341305
21. prezentator TV 343524
22. responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal 242231
23. secretar Cancelaria Patriarhală 263646
24. secretar eparhial 263647
25. vicar-administrativ eparhial 263640
26. vicar-administrativ patriarhal 263639

Ordinul aduce şi ceva precizări acolo unde este cazul: “Se mută ocupaţia «cântăreţ bisericesc» din grupa de bază 2636 Specialiști în religie în grupa de bază 3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilaţi și va avea codul 341307. Se mută ocupaţia «călugăriţă» de la codul 341302 la codul 341301 în aceeași grupă de bază 3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilaţi unde se va regăsi ocupaţia «călugăr / călugăriţă» la codul 341301, iar la codul 341302 rămas liber se introduce o nouă ocupaţie – paracliser. Ocupaţia «agent poliţie comunitară» se redenumește «poliţist local» și va avea același cod 541201”.

Ce să mai spunem altceva decât “Doamne Ajută!” Poate se calmează şi sindicatele… (M. CONSTANTINESCU)